Archive for Conspiracy

Chemtrails voor dumie´s

chemtrails 2

inleiding

Beste bezoekers, voor de gene die niet bekend zijn volgt hier een mooie uitleg over wat chemtrails nou zijn. Chemtrails zijn die witte condensstrepen van vliegtuigen die uren lang in de lucht blijven hangen. Je hebt ook gewone condensstrepen (contrails), alleen die verdwijnen direct achter de vliegtuig weg. Chemtrails blijven hangen omdat er chemische stoffen zijn aan toegevoegd om de bevolking ziek te maken. Daarom heet het ook chem (chemie) trails. De Illuminati zien de mensen liever ziek zijn, want hoe meer zieke mensen er zijn, hoe meer er aan te verdienen valt. De Illumianti hebebn alle systemen in hun macht: De overheid, banksysteem, farmacie, regeringen, voedselindustrie, defencie etc.

Wat ook een reden is van deze chemtrails is om de straling van de zon te blokkeren. De zon zorgt namelijk ook voor vitamine opname in ons lichaam en bloei op deze planeet. Als je dat blokkeert dan verzwak je de natuur. In chemtrails zitten ijzer deeltje´s zoals aluminium. Deze stof vormt een ijzer laag in de atmosfeer om mogelijk de zon af te kaatsen. De zon heeft niet alleen invloed op de bloei van onze planeet, maar ook op onze pijnappelklier gelegen in de hersenen. Deze pijnappelklier kan ons inverbinding laten komen met onze spirituele lichaam. Ook iets wat de Illuminati wil voorkomen: Dat we inverbinding komen met ons eigen zielenlichaam. Als we daarmee inverbinding staan, zijn we minder manipulatief. We zoeken de antwoorden in ons zelf i.p.v. daar buiten. Veel mensen zoeken alle antwoorden nog buiten hun zelf, en zijn daarmee manipulatief. Precies zoals de elite ons wil hebben. Voor meer info over de pijnappelklier:http://www.apreltsanwel.nl/spiritualiteit/wat-is-nou-kabbalah/ ( scroll tot dat je het kopje ziet dat gaat over de pijnappelklier),

Pijnappelklier:

http://www.stamcel.org/html/pijnappelklier3.htm

http://www.stamcel.org/html/epifyse.htm

Misschien vraag je je nu wel af waarom ze dit doen? Want uiteindelijk ademen die Illuminati toch ook de zelfde lucht in? Wie weet zijn die Illuminati wel helemaal geen mensen. Zal dat de logica achter deze chemtrails zijn? Denk daar maar eens over na!

Hier een afbeeldingen van chemtrails:

chemtrails

Read more

Het ontstaan en de waarheid achter vrijmetselarij/Jezus en de Anunaki

Inhoud

– Misverstanden door te spectaculaire verhalen – De Romeinen, Jezus en de Anunnaki – – De Anunaki – Terug naar Jezus – Katharistme – Het begin van de vrijmetselarij – De ontkrachting der symbolen – De Rozenkruisigers – Illuminati – De Infiltratie – Het vrouwelijke bewustzijn onderdrukt

Inleiding

Ik heb dit onderwerp aan de kaak gesteld omdat er veel misverstanden zijn omtrent de vrijmetselarij en ik hier wat wil recht zetten. De vrijmetselarij is heus aan de macht over de wereld en opereert in het geheim, maar van oorsprong was deze goed. Ook zijn niet alle vrijmetselarij loge´s met duistere zaken bezig en betekend occultisme gewoon verborgen betekenissen die om bepaalde redenen geheim moesten blijven en waar niks kwaads aan zit. Helaas zijn in de loop der geschiedenis de occulte betekenissen wel verdraaid en die wil ik in dit artikel recht zetten. Veel lichtwerkers zeggen: Zoek je eigen waarheid, geloof niet alles wat je wordt opgedragen ook internet is niet altijd waar. Dit heeft mij aangespoord om het ware verhaal achter de vrijmetselarij te zoeken. De info die ik hier plaats resoneert met mijn gevoel van waarheid. Mensen die gelovig zijn en met name Christenen, kunnen het niet met mij eens zijn en vinden dat ik hun geloof beledig. Dat kan en respecteer ik want iedereen heeft zijn waarheid ook al ben ik van mening dat een opgelegde waarheid zoals het Christendom niet jouw waarheid is. Maar dat moet je voor je zelf uitmaken. Ik respecteer anders denkend en verwacht dit ook van anderen terug. Ik heb inmiddels hier over het geloof en niet over jou als persoon. Namasté, veel plezier in het lezen!

Read more

Bewustzijn en manipulatie

Bewustzijn-en-Manipulatie

Bewustzijn en Manipulatie:

 

Inhoud

Uitleg

– Bewustzijn en onderbewustzijn

– Nieuws volgen – Subliminale boodschappen

– Bewustzijn training

 

Uitleg

Ik leg eerst even uit hoe bewustzijn precies werkt, en daarna hoe dit te manipuleren valt. Zo kunnen we er op bedacht zijn hoe ze dit doen en wat we kunnen doen om ons bewustzijn te ontwikkelen.

 

Bewustzijn en onderbewustzijn

In het kort te zeggen, bewustzijn is alles wat je ervaart. Bewustzijn kunnen we scheiden in dierlijk bewust (zintuiglijke waarnemingen en gevoelens) en menselijke bewust (denken, het verstandelijke). Het dierlijke en het menselijke zijn twee verschillende hersensystemen die samen kunnen werken als het nodig is. De vroegere opvatting dat iedere hersenhelft een eigen functie heeft, klopt niet. Er zijn wel twee verschillende systemen (het gevoelsmatige en het verstandelijke), maar niet ieder in een helft. Beide systemen zitten in beide helften en staan in contact met elkaar, maar ze zijn wel gescheiden. Het is net als twee borstels die in elkaar gedrukt worden; ze raken elkaar van alle kanten, maar het blijven twee aparte borstels (systemen). Het bewustzijn (van beide systemen) is datgene wat we in de gaten hebben, op welke wijze dan ook.” Je bent je er dan bewust van.” Oftewel het is onder je aandacht. Je ziet, voelt, denkt of schildert bijvoorbeeld iets.

 

Dan het onderbewustzijn;

Read more