Archive for Religie/Mythologie

Het opstaan uit de dood in Egypte

osiris

In de Egyptische “mythologie´´ Is Osisris de god van de onderwereld en heerst over de doden. Als men kwam te overleden werd het hart gewogen door de godin Mäat. De godin Mäat is de Egyptische vrouwe justicia. Als de overledene een rechtvaardig hart had, kwam  de ziel in het hiernamaals bij Osisris. Zo niet dan werd de ziel vernietigd. De god Thot was de zielendrager van de overlendende. Hij bracht de goedgekeurde ziel naar Osiris.

Als je het zo letterlijk zal overnemen leest dit net als de Bijbel. De goede zielen komen terecht bij god in de hemel en de slechte zielen komen in de hel ( in dit geval vernietigd.)

Maar ga je dit op een gnostische spirituele manier bekijken dan lees ik iets anders.

Read more

De Minotaurus

De Minotaurus

Volgens de Griekse mythologie was de Minotaurus een legendarisch monster, half man en half stier. De zoon van Pasiphae en de stier diePoseidon aan Minos had geschonken. Na zijn geboorte sloot Minos de Minotaurus op in zijn labyrint, waar hij later werd gedood door Theseus. Androgeus (één van de zonen van koning Minos) was vermoord inAthene. Als wraak besloot Koning Minos dat de stad Athene elk jaar zeven jongens en zeven meisjes naar Kreta zou moeten sturen, waar zij in het labyrinth bij de Minotaurus werden opgesloten en zo als voedsel voor de Minotaurus zouden dienen. Aegaeus, de koning van Athene, had een zoon, Theseus, die sterk was en vooral erg moedig.Theseus liet zich vrijwillig naar Kreta brengen, met als doel de Minotaurus te doden. Vlak voordat Theseus vertrok vroeg koning Aegaeus zijn zoon om op de terugweg de zwarte zeilen op het schip te vervangen door witte. Dan zou hij van grote afstand kunnen zien dat zijn zoon het overleefd had en dat hij de Minotaurus had verslagen. Theseus beloofde dit te doen. Theseus kreeg bij zijn avontuur in het labyrinth hulp van Ariadne, de dochter van Koning Minos, die verliefd op hem was geworden. Ariadne gaf Theseus een bol wol om de weg in het labyrint terug te vinden. Toen Theseus het labyrint binnenging, rolde hij Ariadnes draad af, zodat hij later de weg terug zou kunnen vinden. Theseus doodde de Minotauros met het zwaard dat hij van zijn vader Aegeus had gekregen, en kon het labyrinth verlaten met behulp van de draad van Ariadne.

Minotaurus

 

Mythologie kun je net als Bijbelse teksten in een heel breed perspectief opvatten. Spiritueel, letterlijk en astronomisch. Dit geld het zelfde voor mythologie. Vaak zijn Bijbelse teksten gerelateerd aan mythologie alleen de plaatsen en personen zijn dan anders en de situatie  is misschien net even iets anders aangepast.  Bijvoorbeeld het verhaal van de geboorte van Jezus op 25 december. In  Egyptische mythologie is Horus uit de maagd Isis geboren op 25 december. En In Perzië de godheid Mitra, Budda is ook op 25 december geboren net als de Griekse godheid Dionysus, ook uit een maagd.

Het leek mij leuk om deze bovenstaande mythologie op een letterlijke en spirituele manier uit te leggen, want beide theorieën kunnen namelijk waar zijn.

Read more

Feestdagen ter ere van moedernatuur

seizoenen

Staat en religie zijn zo veel mogelijk gescheiden is een kreet die je vanuit de staat hoort. Maar ondertussen kennen we vele feestdagen en zelfs rustdagen zoals de zondag die aan religie zijn gekoppeld. Opzich niks verkeerds aan, maar dan moet de staat ook niet zeggen dat staat en religie gescheiden zijn. Ook feest en rustdagen kennen vele nadelen. Zo moeten alle niet gelovige mensen zich aanpassen aan de zondagen of aan hemelvaart of goede vrijdag. Winkels van de mensen die niet gelovig zijn moeten verplicht hun deuren sluiten op die dagen. Het is tijd dat er een einde aan komt, aan die opgedrongen religieuze dagen. Niet dat deze niet meer mogen gevierd worden want iedereen mag uiteraard zelf zijn of haar religie na leven. Maar het moet niet zo zijn dat dit de verplichte feestdagen worden. Er moet keuze zijn vind ik. En om die keuze te vergroten wil ik feestdagen gaan organiseren die beter bij de cyclus van moeder natuur aansluiten waar iedereen zelf kan bepalen of hij er aan wil deelnemen of niet.  De grondige kenners van religie weten dat de diepere betekenis van religie, astrologie is. Read more

Het onderdrukte vrouwelijke (moeder aarde)

moeder aarde
 Het vrouwelijke principe is in de Bijbel nauwelijks te vinden. We kennen  vooral de woorden: Vader, heer , zoon en god i.p.v. godin. Allemaal bewust on…der drukt door de (heer)sschapij van de kerk. Alle vrouwen zag de kerk in de middeleeuwen als nakomelingen van de “zondige Eva´´. Vrouwen kregen een onderschikte positie. Kwam je voor jezelf op als vrouw dan belande je als heks op de brandstapel. In de Bijbel kennen we het gebed dat gewijd is aan onze vader: Onze Vader Die in de Hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In het verborgen evangelie van de Esenen die niet in de Bijbel is , kennen we een gebed gewijd aan onze moeder:
Onze Moeder die in de Aarde zijt; Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw Wil geschiede, gelijk in U, also ook in ons. Gelijk Gij dagelijks Uw Engelen uitzendt, zend hen ook naar ons. Vergeef ons onze zonden, gelijk wij al onze zonden tegen U verzoenen. En leid ons niet naar ziekte, maar bevrijd ons van alle kwaad, want Uwer is de Aarde en het lichaam en gezondheid. Amen. Een duidelijke verwijzing naar onze moeder aarde waarvan haar natuur zorgt voor onze lichaam en gezondheid. Ik heb het evangelie van de Essenen bijna helemaal uit en het is de moeite waard om het te lezen. Er staat daar duidelijk in dat onze hemelse vader de zon is die voor het leven en bloei op deze planeet zorgt. De moeder wordt duidelijk omschreven als de aarde die ons voorziet van leven. Natuurlijk bestaat er ook een hemelse vader  waar het universum is uitgeschapen. Noem het de bron of god. Maar op astrologisch niveau is de vader onze zon Jezus. Lees het evangelië van de Essenen: http://apocrief.skynetblogs.be/archive/2009/02/15/55-vredesevangelie-der-essenen-volledig.html

Pistis Sophia

 Beste mensen, Ik ben nu op dit moment een verborgen geschrift aan het lezen genaamd de Pistis Sophia. … Sophia betekend wijsheid, en staat symbool voor de vrouwelijke wijsheid zoals  we Sophia kenen als de godin van de wijsheid. Pistis betekend in het Nederlands volksgeloof. De Pistis Sophia is dus een verborgen geschrift over  volksgeloof van vrouwelijke wijsheid. En de vrouwelijke wijsheid is juist onderdrukt  geweest in die duizenden jaren dat mannen aan de macht waren. En in religie zien we ook dat het vrouwelijke onderdrukt is. Hier heb ik een  stukje van internet dat uitleg geeft over wie de Sophia is, het is de wederhelft van de mannelijke god. Want de bron (god) waar yin en yang energieën uit bestaan is zowel mannelijk als vrouwelijk. Het mannelijke is de vernietigende kracht, en het vrouwelijke de gevende. Maar beide krachten zijn nodig  voor de schepping. Zonder dood kan het nieuwe niet plaats maken dus is er een vernietigende kracht nodig. Alleen is het nu zo dat in dit tijdperk en de voorgaande te veel vernietigende mannelijke kracht (heer)ste op deze planeet. In het evangelië van De Pistis Sophia lees je dat de Sophia wordt onderdrukt door Archonten (Anunaki van de mannelijke kant) Die het vrouwelijke onderdrukken. In de dertiende aeon  wat dertiende tijdperk betekend wordt de Sophia bevrijd door de verlossing van Christus. Christus moet je opvatten als dat ieder zich naar binnen keert en zijn licht kant opzoekt. Hierdoor komt het vrouwelijke gevende (de Sophia) weer naar boven. De dertiende tijdperk is het watervrouwen tijdperk waar we nu inzitten. Dertien is het getal van de transformatie en het getal van het vrouwelijke, in dit tijdperk maken we de transformatie mee van het ego naar onze ziel. Velen zijn er nog niet, maar er is verandering merkbaar anders houden we  ons nu niet zo bezig met spiritualiteit. In het evangelië lees je dat Sophia smeekt tot god om verlossing te krijgen. Ze doet daar dertien gebeden. Deze gebeden moet je niet letterlijk zien als een vrouw die letterlijk bid tot god om verlossing te krijgen. Maar meer symbolisch als het vrouwelijk bewustzijn die erom smeekt in alle dertien tijdperken dat men zich weer tot hun zelf keert.

De godin van de wijsheid vind je in vele culturen terug in verschillende vormen: Athena bij de Grieken als godin van de wijsheid en de krijgskunst, Minerva als de Romeinse godin van wijsheid en oorlog, Tara, de boeddhistische godin van mededogen die de wijsheid van de onthechting onderwijst, en Inanna, een oude Sumerische godin. Sophia, wier naam in het Grieks ‘wijsheid’ betekent, is verbonden met de verschillende incarnaties van de goddelijke vrouwelijke kennis en met al de godinnen hierboven.

FacebookGoogle+Dinner Party

diner

Sophia wordt in de Dinner Party als een bloem weergegeven, waarvan echo’s weerklinken in zowel het bord als de tafellegger. Volgens Chicago  stelt Sophia’s aanwezigheid aan tafel het verval van de vrouwelijke religieuze macht voor. Tevens stelt het haar historische maatschappelijke transformatie voor van godin van de wijsheid en de vrouwelijke kracht in een zuiver spiritueel beeld dat een secundaire rol speelt ten opzichte van de mannelijke figuren in het christendom (Chicago, Embroidering Our Heritage, 51). Vroeger werd Sophia vereerd als de vrouwelijke kant van God en als een creatieve kracht in het universum, maar zoals zovele andere godinnen ging haar originele identiteit teloor of ging op in andere religieuze tradities.
In de tafelaankleding herken je de afbeelding van een van de voorstellingen van de godin van de wijsheid en haar transformatie in de volkscultuur doorheen de geschiedenis. In vergelijking met de verschillende kleuren van de bloemblaadjes getuigt de witte kern van de bloem op Sophia’s bord van een stabiele factor. Het stelt de originele aard van de godin van de wijsheid voor en haar creatieve kracht in het universum. Het middelpunt van de bloem stelt wellicht ook het Pleroma voor, de spirituele wereld van het gnosticisme dat de totale macht van God symboliseert, vanwaaruit Sophia voortgekomen is.

Op de legger vervaagt de kleur van de blaadjes van de kant naar het centrum toe, wat het verminderen van de vrouwelijke kracht binnen de evolutie van het christendom aantoont.
Het zijden gaas dat de bloemblaadjes versluiert is bedoeld om de stof eronder bleek te doen uitkomen, hiermee suggererend hoe het leven de vrouwen heeft verzwakt sinds de val van de godin in de vollkscultuur (Chicago,The Dinner Party, 38). Het gaas is de huwelijkssluier van Karen Valentine, een van de vrouwen die aan The Dinner Party heeft meegewerkt. De huwelijkssluier is een symbolische verwijzing naar het huwelijk en een van de interpretaties van zijn aanwezigheid houdt in dat het huwelijk een instituut is dat kan beschouwd worden als een van de oorzaken van de verzwakking van de macht van de vrouw binnen de samenleving.
 logo Aprel Tsanwel.nl

De AntiChrist

Dajjal

Inleiding

In dit artikel  wil ik het gaan hebben over wat de antichrist nou is. Ik denk dat er verschillende betekenissen zijn over wat en wie dit is, en je dit terug kunt vinden op verschillende gebieden.

Dus de letterlijke antichrist (een persoon die vernietiging komt brengen) Kan een mens of demon / Anunaki zijn of beide ( shapeshifter) Dit is een Anunaki die het gedaante van een mens kan aan nemen.

Op astrologisch vlak (Niburu) die wel eens voorbij kan komen en voor de zon kan gaan staan. De zon is op astrologisch niveau Jezus Christus. Als Niburu dan voorbij de zon komt krijgen we rampen op aarde. Maar deze kan ook Saturnus wezen. Volgens sommige bronnen heeft Saturnus voor de zon gestaan en heeft dit vernietiging te weeg gebracht aan de aarde.

Op psychologisch/ spiritueel niveau is de antichrist misschien wel onze ego en zijn belangen/verlangens. Wie zich laat leiden door zijn belangen en verlangens heeft bepaalde verwachtingen. Als deze verwachtingen niet voldoen, dan lijden we. We worden dan boos, verdrietig of bang.  Het ego is de persoonlijkheid van iemand. In het Latijn betekend het ego (ik). Ieder mens heeft een persoonlijkheid. Deze persoon zegt wat hoe we ons gedragen naar de buiten wereld en hoe de wereld ons ziet. In het stukje de spirituele/psychologische betekenis van de antichrist leg ik dit verder uit.

In ieder geval is het zo als we ons te veel door het ego laten leiden/lijden, dan weerhoud dat ons van wie we werkelijk zijn. We hebben namelijk allemaal lichtlichamen. Dit is de meest ijlere lichaam van de ziel. Deze staat  in verbinding met alles wat leeft en niet leeft. Alles heeft namelijk een lichtlichaam omdat alles geschapen is door de bron.  Alle lichtlichamen bij elkaar vormen het collectief ( geheel) En het geheel vormt god. Onze persoonlijke lichtlichaam is dus de zoon ( Christus.) Wie zich hier het meest mee verbonden is, ervaart een diepe zelf liefde en liefde voor de mede mens, wereld en universum(s). Het ego die aan de mentale / emotionele lichaam is gekoppeld, is dus de antichrist. Hij is het tegenovergestelde wat en wie we werkelijk zijn. Wie zich hierdoor laat leiden/lijden, leid zich door iets wat hij niet werkelijk is. In plaats van onze lichtlichaam, is dus het ego de baas.

Read more

De ware betekenis van het Paasfeest

inanna


Ware betekenis – Paasfeest :

Inhoud

– Inleiding – Betekenis van Pasen – Easther het voorjaarsfeest – Het pentagram is ook het symbool van Venus – Baphomet de ram – Het Christendom is dus een verering naar een belangrijke Annunaki – Korte samenvatting Annunaki – Het woord Pasen – Hiros Gamos – 2012 6 juni: Return of the Queen

 

Inleiding

Zoals jullie misschien weten is kerst op de kruising van Jezus gebaseerd en niet Pasen. Voor mensen die in die materie hebben verdiept die weten dat. Jezus die in verband werd gebracht met de zon werd gekruisigd op 21 dec. Één en twintig december is het korstte dag van het jaar. Op die dag staat de zon het verste weg van de aarde. Op 22 dec. is de zon dood drie dagen daarna wordt hij weer wedergeboren op 25 dec. De zon komt de dagen na de kruising en de dood weer dichter bij de aarde en dat vieren we op 25 dec. Waarom Jezus in verband werd gebracht met de zon kun je in deze links [hier] & [hier] lezen. Het is nogal een lang verhaal omdat allemaal te gaan uitleggen en ik heb er vaker artikelen over geschreven. Maar als we op kerst de wedergeboorte van de zon vieren, wat vieren we dan op Pasen?

Read more

Het ontstaan en de waarheid achter vrijmetselarij/Jezus en de Anunaki

Inhoud

– Misverstanden door te spectaculaire verhalen – De Romeinen, Jezus en de Anunnaki – – De Anunaki – Terug naar Jezus – Katharistme – Het begin van de vrijmetselarij – De ontkrachting der symbolen – De Rozenkruisigers – Illuminati – De Infiltratie – Het vrouwelijke bewustzijn onderdrukt

Inleiding

Ik heb dit onderwerp aan de kaak gesteld omdat er veel misverstanden zijn omtrent de vrijmetselarij en ik hier wat wil recht zetten. De vrijmetselarij is heus aan de macht over de wereld en opereert in het geheim, maar van oorsprong was deze goed. Ook zijn niet alle vrijmetselarij loge´s met duistere zaken bezig en betekend occultisme gewoon verborgen betekenissen die om bepaalde redenen geheim moesten blijven en waar niks kwaads aan zit. Helaas zijn in de loop der geschiedenis de occulte betekenissen wel verdraaid en die wil ik in dit artikel recht zetten. Veel lichtwerkers zeggen: Zoek je eigen waarheid, geloof niet alles wat je wordt opgedragen ook internet is niet altijd waar. Dit heeft mij aangespoord om het ware verhaal achter de vrijmetselarij te zoeken. De info die ik hier plaats resoneert met mijn gevoel van waarheid. Mensen die gelovig zijn en met name Christenen, kunnen het niet met mij eens zijn en vinden dat ik hun geloof beledig. Dat kan en respecteer ik want iedereen heeft zijn waarheid ook al ben ik van mening dat een opgelegde waarheid zoals het Christendom niet jouw waarheid is. Maar dat moet je voor je zelf uitmaken. Ik respecteer anders denkend en verwacht dit ook van anderen terug. Ik heb inmiddels hier over het geloof en niet over jou als persoon. Namasté, veel plezier in het lezen!

Read more

De betekenis van de Graal

Graal en Maria Magdalena

Inhoud

– Inleiding
– Jezus en Maria in verband gebracht met de Anunnaki
– Wie waren de Anunnaki
– De betekenis van de monumenten
– Geknoeid met de kalender
– Het Christendom
– De dertiende maand/apostel
– De kelk en de klink
– Energie en chakra´s
– Pijnappelklier
– De slang
– Gnostiek
– Watervrouw

Inleiding

Ik wil dit delen omdat ik erachter ben gekomen dat de betekenis van de graal meer dan alleen betrekking heeft op Jezus Christus. Er zit nog veel meer betekenissen achter. En èèn van die betekenissen is dat het ook betrekking heeft op de vrouwelijke Anunnaki Inanna.

Jezus en Maria in verband gebracht met de Anunnaki

Jezus is in verband gebracht met Horus. Dit is een Egyptische god, maar die mythologie komt eigenlijk uit Sumerië wat vroeger Irak was. Daar hete Enki Horus. De moeder van Horus hete Isis, en in Sumerië hete ze Inanna maar ze is ook bekend onder de namen: Mari, ishtar, Asthar en Venus. Babylonisch,Mesatopisch en Romeins en daarnaast onder andere vele andere buitenlandse namen. De planeet/ster Venus is later naar haar benoemd. De godin Venus is die van de liefde en erotiek. Mari betekend ook liefde. Waarschijnlijk is de naam later veranderd omdat Sumerië later Babylonië werd en nog later Mesatopië. En Babylonië knoeide met taal. Dat later Babylonische spraakverwarring hete wat ik allemaal nog ga uitleggen. Maar Inanna was dus de moeder van Enki. Maria de moeder van Jezus is een verbastering van de naam Mari. In het Egyptisch hete Isis volledig (Isis Mari.) Is geen toeval, want ik geloof niet in toeval. Tevens hete ze voor het rijk Babylonië Inanna. De moeder van Maria hete overigens ook Anna. Anna is dus een verbastering van de naam In(anna). De vrouw van Jezus hete ook Maria, maar ze was tevens de hoer die boete voor haar zondes. Mari, de vrouwelijke Anunnaki werd als broedmachine gebruikt voor het maken van de mens. Zij werd later afgedaan als de hoer van Babylon, en ze word aangeduid als de godin van de prostitutie. De Anunnaki waren ver gevorderde beschaving en beschikten over technologieën die verder ontwikkeld zijn als die van onze. Dus één van die technologieën was om een geheel nieuw ras te scheppen doormiddel van vruchtbaarheidscellen van apen te mengen met het DNA van de Anunnaki. Enki heeft dit uitgevoerd, en zijn moeder Inanna werd broedmachine. Vrouwelijke Anunnaki hadden niks te zeggen tegen de mannelijke Anunnaki. Inanna was dus gedwongen om mee te werken aan het lot van de mens. Inanni was ook de godin van de vruchtbaarheid en werd moeder der allen genoemd. Wat wijst dat zij de moeder is van ons als mens. Zij Mari, is de heilige graal. En anderen denken dat Maria Magdalena officieel de heilige graal is. Maar hoe dat allemaal zit, en waarom dat zo is, leg ik later in mijn stuk uit.

Read more

Wat vieren we op Valentijnsdag?

wat vieren we op valentijn

Inleiding

Ik ben erachter gekomen dat traditionele feestdagen zoals kers en pasen niks met Jezus Christus te maken hebben. De godsdiensten van religies zijn gepikt van Heidensetradities die er om bekend staan dat ze de goden vereren. Zo ook is Valentijn een Heidensfeest die te maken heeft met het vereren van bepaalde goden. Alleen in het Heidendom stonden het vrouwelijke en mannelijke in balans. Ze kenden de goden en godinnen. En in het monotheïstisch geloofsysteem kennen we vooral het mannelijke principe als hoofdpunt. Zoals in het christendom de woorden: Vader, heer, god en zoon centraal staan. Het vrouwelijke principe is daar de nek omgedraaid. *auteur people2gether.eu Michèle

Ik heb een stukje tekst op internet gevonden die uitleg geeft over wat we nou werkelijk vieren op Valentijnsdag. Alleen omdat dit stukje tekst van een christelijke site komt, en in dit stukje toch weer de vrouw in een verkeerd daglicht wordt geplaatst. En dat daarbij het hart een verraderlijk iets is, terwijl dit juist het tegenovergestelde is. Beschouw ik dit als een halve waarheid. Een halve, omdat er ook dingen in staan die kloppen en aansluiten op mijn research- werk:
> De betekenis van de Graal
> De ware betekenis van het Paasfeest
> Wat is Kabbalah

Na dit stuk onderstaande schuingedrukte tekst die uitleg geeft over de oorsprong van Valentijn kom ik aan het woord: “Hoe ik erover denk”

Wat vieren we op Valentijnsdag?

valentijn 5Semiramis werd vereerd als de Koningin van de Hemel en Tammuz / Nimrod – was zowel haar zoon als haar minnaar. Deze lugubere (incestueuze) relatie werd de basis van een vruchtbaarheidscultus dat verspreid werd over de hele wereld. In Griekenland, waar Tammuz (Nimrod) bekend is als Eros, de zoon en minnaar van zijn moeder, Aphrodite zag ik een standbeeld van hem in het Atheense museum – als ”Cupido“ doet – en het is niet iets wat je zou ophangen in je living.
- Is Cupido van ouds gekend? door dr. Rick Shrader

Read more