Archive for Uitgelichte Artikelen

De Minotaurus

De Minotaurus

Volgens de Griekse mythologie was de Minotaurus een legendarisch monster, half man en half stier. De zoon van Pasiphae en de stier diePoseidon aan Minos had geschonken. Na zijn geboorte sloot Minos de Minotaurus op in zijn labyrint, waar hij later werd gedood door Theseus. Androgeus (één van de zonen van koning Minos) was vermoord inAthene. Als wraak besloot Koning Minos dat de stad Athene elk jaar zeven jongens en zeven meisjes naar Kreta zou moeten sturen, waar zij in het labyrinth bij de Minotaurus werden opgesloten en zo als voedsel voor de Minotaurus zouden dienen. Aegaeus, de koning van Athene, had een zoon, Theseus, die sterk was en vooral erg moedig.Theseus liet zich vrijwillig naar Kreta brengen, met als doel de Minotaurus te doden. Vlak voordat Theseus vertrok vroeg koning Aegaeus zijn zoon om op de terugweg de zwarte zeilen op het schip te vervangen door witte. Dan zou hij van grote afstand kunnen zien dat zijn zoon het overleefd had en dat hij de Minotaurus had verslagen. Theseus beloofde dit te doen. Theseus kreeg bij zijn avontuur in het labyrinth hulp van Ariadne, de dochter van Koning Minos, die verliefd op hem was geworden. Ariadne gaf Theseus een bol wol om de weg in het labyrint terug te vinden. Toen Theseus het labyrint binnenging, rolde hij Ariadnes draad af, zodat hij later de weg terug zou kunnen vinden. Theseus doodde de Minotauros met het zwaard dat hij van zijn vader Aegeus had gekregen, en kon het labyrinth verlaten met behulp van de draad van Ariadne.

Minotaurus

 

Mythologie kun je net als Bijbelse teksten in een heel breed perspectief opvatten. Spiritueel, letterlijk en astronomisch. Dit geld het zelfde voor mythologie. Vaak zijn Bijbelse teksten gerelateerd aan mythologie alleen de plaatsen en personen zijn dan anders en de situatie  is misschien net even iets anders aangepast.  Bijvoorbeeld het verhaal van de geboorte van Jezus op 25 december. In  Egyptische mythologie is Horus uit de maagd Isis geboren op 25 december. En In Perzië de godheid Mitra, Budda is ook op 25 december geboren net als de Griekse godheid Dionysus, ook uit een maagd.

Het leek mij leuk om deze bovenstaande mythologie op een letterlijke en spirituele manier uit te leggen, want beide theorieën kunnen namelijk waar zijn.

Read more

Feestdagen ter ere van moedernatuur

seizoenen

Staat en religie zijn zo veel mogelijk gescheiden is een kreet die je vanuit de staat hoort. Maar ondertussen kennen we vele feestdagen en zelfs rustdagen zoals de zondag die aan religie zijn gekoppeld. Opzich niks verkeerds aan, maar dan moet de staat ook niet zeggen dat staat en religie gescheiden zijn. Ook feest en rustdagen kennen vele nadelen. Zo moeten alle niet gelovige mensen zich aanpassen aan de zondagen of aan hemelvaart of goede vrijdag. Winkels van de mensen die niet gelovig zijn moeten verplicht hun deuren sluiten op die dagen. Het is tijd dat er een einde aan komt, aan die opgedrongen religieuze dagen. Niet dat deze niet meer mogen gevierd worden want iedereen mag uiteraard zelf zijn of haar religie na leven. Maar het moet niet zo zijn dat dit de verplichte feestdagen worden. Er moet keuze zijn vind ik. En om die keuze te vergroten wil ik feestdagen gaan organiseren die beter bij de cyclus van moeder natuur aansluiten waar iedereen zelf kan bepalen of hij er aan wil deelnemen of niet.  De grondige kenners van religie weten dat de diepere betekenis van religie, astrologie is. Read more

Het ontstaan van het heelal/universum

helal5

 

Inhoud – Voorwoord – De schepping – Materie – Het ontstaan van het Heelal – Circulair en lineair – Het Licht en God – Bewustzijn – Het doel van het leven – De vrije wil – Verlichting

 

Voorwoord

Omdat ik van mening ben dat zowel wetenschap als religie geen idee van de schepping hebben, heb ik zelf een theorie bedacht die de verklaring voor de oerknal en ‘god knipte zijn vinger en er was licht’ kan onderbouwen. Naar mijn mening kan je beide theorieën onderbouwen, alleen doen wetenschap en religie dat niet. Wetenschappers proberen het wel maar als ze niet verder denken dan dat het universum alleen maar uit materie bestaat komen ze niet verder. Wetenschappers in Zwitserland hebben een ondergrondse deeltjesversneller gebouwd, waar ze atomen met de snelheid van het licht razendsnel tegen elkaar laten op botsen. Ze doen dit om de verklaring van de oerknal te vinden. Helaas denken deze wetenschappers dat het universum alleen uit materie bestaat en daarom laten ze materie tegen elkaar op botsen. Ook houden ze daarbij niet rekening met hun medemens. Want het kan nog weleens verkeerd aflopen en hebben we een behoorlijke explosie waar misschien miljoenen mensen om het leven zullen komen door eigen belang. Er gaan allemaal miljarden euro´s in om die letterlijk tegen elkaar knallen. Puur eigen belang!

Read more

Het ontstaan en de waarheid achter vrijmetselarij/Jezus en de Anunaki

Inhoud

– Misverstanden door te spectaculaire verhalen – De Romeinen, Jezus en de Anunnaki – – De Anunaki – Terug naar Jezus – Katharistme – Het begin van de vrijmetselarij – De ontkrachting der symbolen – De Rozenkruisigers – Illuminati – De Infiltratie – Het vrouwelijke bewustzijn onderdrukt

Inleiding

Ik heb dit onderwerp aan de kaak gesteld omdat er veel misverstanden zijn omtrent de vrijmetselarij en ik hier wat wil recht zetten. De vrijmetselarij is heus aan de macht over de wereld en opereert in het geheim, maar van oorsprong was deze goed. Ook zijn niet alle vrijmetselarij loge´s met duistere zaken bezig en betekend occultisme gewoon verborgen betekenissen die om bepaalde redenen geheim moesten blijven en waar niks kwaads aan zit. Helaas zijn in de loop der geschiedenis de occulte betekenissen wel verdraaid en die wil ik in dit artikel recht zetten. Veel lichtwerkers zeggen: Zoek je eigen waarheid, geloof niet alles wat je wordt opgedragen ook internet is niet altijd waar. Dit heeft mij aangespoord om het ware verhaal achter de vrijmetselarij te zoeken. De info die ik hier plaats resoneert met mijn gevoel van waarheid. Mensen die gelovig zijn en met name Christenen, kunnen het niet met mij eens zijn en vinden dat ik hun geloof beledig. Dat kan en respecteer ik want iedereen heeft zijn waarheid ook al ben ik van mening dat een opgelegde waarheid zoals het Christendom niet jouw waarheid is. Maar dat moet je voor je zelf uitmaken. Ik respecteer anders denkend en verwacht dit ook van anderen terug. Ik heb inmiddels hier over het geloof en niet over jou als persoon. Namasté, veel plezier in het lezen!

Read more

Fases van het wakker worden

wakker worden 2

 

Fases van het wakker worden

Inhoud:

– Inleiding
– De fases
– Fase 0 Diepe slaap
– Fase 1 Je vraagt je dingen af
– Fase 2 Kennis
– Fase 3 Kennis verspreiden en strijden
– Fase 4 Intuïtieve ontwaking
– Fase 5 Eenheidsbewustzijn

Inleiding

Beste mensen. Ik wil graag laten zien welke fases van het ‘wakker worden’ bestaan om zo voor je zelf duidelijkheid te krijgen in welke fases je bent en waar je naar toe kan groeien. Uiteraard bewandeld iedereen zijn eigen weg naar het wakker worden en misschien zie je geen herkenning hierin of in sommige dingen ook wel. Ik vertel hier mijn fases naar bewustzijn om voor mensen een beeld te geven hoe zo´n proces verloopt en wat je nog kan leren om nog bewuster te leven. Succes!

Read more

De betekenis van de Graal

Graal en Maria Magdalena

Inhoud

– Inleiding
– Jezus en Maria in verband gebracht met de Anunnaki
– Wie waren de Anunnaki
– De betekenis van de monumenten
– Geknoeid met de kalender
– Het Christendom
– De dertiende maand/apostel
– De kelk en de klink
– Energie en chakra´s
– Pijnappelklier
– De slang
– Gnostiek
– Watervrouw

Inleiding

Ik wil dit delen omdat ik erachter ben gekomen dat de betekenis van de graal meer dan alleen betrekking heeft op Jezus Christus. Er zit nog veel meer betekenissen achter. En èèn van die betekenissen is dat het ook betrekking heeft op de vrouwelijke Anunnaki Inanna.

Jezus en Maria in verband gebracht met de Anunnaki

Jezus is in verband gebracht met Horus. Dit is een Egyptische god, maar die mythologie komt eigenlijk uit Sumerië wat vroeger Irak was. Daar hete Enki Horus. De moeder van Horus hete Isis, en in Sumerië hete ze Inanna maar ze is ook bekend onder de namen: Mari, ishtar, Asthar en Venus. Babylonisch,Mesatopisch en Romeins en daarnaast onder andere vele andere buitenlandse namen. De planeet/ster Venus is later naar haar benoemd. De godin Venus is die van de liefde en erotiek. Mari betekend ook liefde. Waarschijnlijk is de naam later veranderd omdat Sumerië later Babylonië werd en nog later Mesatopië. En Babylonië knoeide met taal. Dat later Babylonische spraakverwarring hete wat ik allemaal nog ga uitleggen. Maar Inanna was dus de moeder van Enki. Maria de moeder van Jezus is een verbastering van de naam Mari. In het Egyptisch hete Isis volledig (Isis Mari.) Is geen toeval, want ik geloof niet in toeval. Tevens hete ze voor het rijk Babylonië Inanna. De moeder van Maria hete overigens ook Anna. Anna is dus een verbastering van de naam In(anna). De vrouw van Jezus hete ook Maria, maar ze was tevens de hoer die boete voor haar zondes. Mari, de vrouwelijke Anunnaki werd als broedmachine gebruikt voor het maken van de mens. Zij werd later afgedaan als de hoer van Babylon, en ze word aangeduid als de godin van de prostitutie. De Anunnaki waren ver gevorderde beschaving en beschikten over technologieën die verder ontwikkeld zijn als die van onze. Dus één van die technologieën was om een geheel nieuw ras te scheppen doormiddel van vruchtbaarheidscellen van apen te mengen met het DNA van de Anunnaki. Enki heeft dit uitgevoerd, en zijn moeder Inanna werd broedmachine. Vrouwelijke Anunnaki hadden niks te zeggen tegen de mannelijke Anunnaki. Inanna was dus gedwongen om mee te werken aan het lot van de mens. Inanni was ook de godin van de vruchtbaarheid en werd moeder der allen genoemd. Wat wijst dat zij de moeder is van ons als mens. Zij Mari, is de heilige graal. En anderen denken dat Maria Magdalena officieel de heilige graal is. Maar hoe dat allemaal zit, en waarom dat zo is, leg ik later in mijn stuk uit.

Read more

Wat vieren we op Valentijnsdag?

wat vieren we op valentijn

Inleiding

Ik ben erachter gekomen dat traditionele feestdagen zoals kers en pasen niks met Jezus Christus te maken hebben. De godsdiensten van religies zijn gepikt van Heidensetradities die er om bekend staan dat ze de goden vereren. Zo ook is Valentijn een Heidensfeest die te maken heeft met het vereren van bepaalde goden. Alleen in het Heidendom stonden het vrouwelijke en mannelijke in balans. Ze kenden de goden en godinnen. En in het monotheïstisch geloofsysteem kennen we vooral het mannelijke principe als hoofdpunt. Zoals in het christendom de woorden: Vader, heer, god en zoon centraal staan. Het vrouwelijke principe is daar de nek omgedraaid. *auteur people2gether.eu Michèle

Ik heb een stukje tekst op internet gevonden die uitleg geeft over wat we nou werkelijk vieren op Valentijnsdag. Alleen omdat dit stukje tekst van een christelijke site komt, en in dit stukje toch weer de vrouw in een verkeerd daglicht wordt geplaatst. En dat daarbij het hart een verraderlijk iets is, terwijl dit juist het tegenovergestelde is. Beschouw ik dit als een halve waarheid. Een halve, omdat er ook dingen in staan die kloppen en aansluiten op mijn research- werk:
> De betekenis van de Graal
> De ware betekenis van het Paasfeest
> Wat is Kabbalah

Na dit stuk onderstaande schuingedrukte tekst die uitleg geeft over de oorsprong van Valentijn kom ik aan het woord: “Hoe ik erover denk”

Wat vieren we op Valentijnsdag?

valentijn 5Semiramis werd vereerd als de Koningin van de Hemel en Tammuz / Nimrod – was zowel haar zoon als haar minnaar. Deze lugubere (incestueuze) relatie werd de basis van een vruchtbaarheidscultus dat verspreid werd over de hele wereld. In Griekenland, waar Tammuz (Nimrod) bekend is als Eros, de zoon en minnaar van zijn moeder, Aphrodite zag ik een standbeeld van hem in het Atheense museum – als ”Cupido“ doet – en het is niet iets wat je zou ophangen in je living.
- Is Cupido van ouds gekend? door dr. Rick Shrader

Read more

Wat is nou Kabbalah?

rabijn

 

Inleiding

Vaak kom je het onderwerp tegen op allerlei sites die zich net als ons bezig houden met complot feiten of theorieën die niet helemaal kloppen. Soms wordt er gesproken over dat kabbala zwarte magie is die de Joden die macht hebben over deze planeet beheersen. Dit is niet helemaal waar, want kabbalah kan je ook positief gebruiken, het is alleen net hoe je ermee omgaat. Net als alle andere dingen heeft ook kabbalah een licht en duister kant ( ying/yang.)

 

Kabbala en de Essentie van

Read more