De AntiChrist

Dajjal

Inleiding

In dit artikel  wil ik het gaan hebben over wat de antichrist nou is. Ik denk dat er verschillende betekenissen zijn over wat en wie dit is, en je dit terug kunt vinden op verschillende gebieden.

Dus de letterlijke antichrist (een persoon die vernietiging komt brengen) Kan een mens of demon / Anunaki zijn of beide ( shapeshifter) Dit is een Anunaki die het gedaante van een mens kan aan nemen.

Op astrologisch vlak (Niburu) die wel eens voorbij kan komen en voor de zon kan gaan staan. De zon is op astrologisch niveau Jezus Christus. Als Niburu dan voorbij de zon komt krijgen we rampen op aarde. Maar deze kan ook Saturnus wezen. Volgens sommige bronnen heeft Saturnus voor de zon gestaan en heeft dit vernietiging te weeg gebracht aan de aarde.

Op psychologisch/ spiritueel niveau is de antichrist misschien wel onze ego en zijn belangen/verlangens. Wie zich laat leiden door zijn belangen en verlangens heeft bepaalde verwachtingen. Als deze verwachtingen niet voldoen, dan lijden we. We worden dan boos, verdrietig of bang.  Het ego is de persoonlijkheid van iemand. In het Latijn betekend het ego (ik). Ieder mens heeft een persoonlijkheid. Deze persoon zegt wat hoe we ons gedragen naar de buiten wereld en hoe de wereld ons ziet. In het stukje de spirituele/psychologische betekenis van de antichrist leg ik dit verder uit.

In ieder geval is het zo als we ons te veel door het ego laten leiden/lijden, dan weerhoud dat ons van wie we werkelijk zijn. We hebben namelijk allemaal lichtlichamen. Dit is de meest ijlere lichaam van de ziel. Deze staat  in verbinding met alles wat leeft en niet leeft. Alles heeft namelijk een lichtlichaam omdat alles geschapen is door de bron.  Alle lichtlichamen bij elkaar vormen het collectief ( geheel) En het geheel vormt god. Onze persoonlijke lichtlichaam is dus de zoon ( Christus.) Wie zich hier het meest mee verbonden is, ervaart een diepe zelf liefde en liefde voor de mede mens, wereld en universum(s). Het ego die aan de mentale / emotionele lichaam is gekoppeld, is dus de antichrist. Hij is het tegenovergestelde wat en wie we werkelijk zijn. Wie zich hierdoor laat leiden/lijden, leid zich door iets wat hij niet werkelijk is. In plaats van onze lichtlichaam, is dus het ego de baas.

Spirituele/psychologische  Antichrist

Nu ik het er toch over heb ga ik er maar verder over door .

Het ego:

Om even terug tekomen op wat het ego is: Het ego is dus de persoon van iemand. De persoon van iemand is dus hoe hij zich gedraagt naar de buitenwereld. En hoe de buitenwereld hem ziet. Het zijn de karakter van de persoon, zijn kenmerken, zijn lichamelijke kenmerken, of iemand bakker of slager is , getrouwd, samen wonend, vrijgezel , alleen woont, werkend is etc. Al deze eigenschappen zorgen ervoor hoe iemand zich gedraagt. Als iemand een dure koopwoning heeft zal zijn eigenschap bij de meeste zo zijn dat die gene er hard voor zal werken. Lees, bij de meeste zo. Hoeft dus niet altijd zo te zijn. Als iemand met werk zijn werk zal verliezen, dan zal die gene verdrietig of boos zijn. Dit zijn natuurlijke reacties maar wel gekoppeld aan het ego. Het ego is dus in zeer zekere zin niet verkeerd zoals de meeste Newage verhaaltjes de ronde doen. Het ego stimuleert om ons te knokken voor bepaalde zaken. Het zorgt ervoor dat we emotie voelen: Verdriet, boosheid, angst. Deze emoties zijn niet perse verkeerd. Als ze maar in balans zijn. En dat is wat bij de meeste ontbreken. Die balans! Als men te veel verlangen en belangen na streeft, en deze komen niet uit of worden niet voldaan, dan lijd die gene.

Zoals ik al eerder zei bestaat het ego uit emoties en gedachten. Dus het mentale en emotionele lichaam. Het denken is weer gebonden aan emotie. Dus de gedachte dat je graag een huis wil hebben,  zorgen voor emotie´s en die emotie´s zorgen voor daden.

Bij de meeste mensen zijn deze gedachten, emoties en daden doorgeslagen. Als deze doorslaan dan doet men zichzelf niet alleen pijn aan, maar kan ook andere pijn aandoen. En in het ergste geval kan men helemaal doorslaan. De antichrist is dan geboren! De antichrist in die persoon kan anderen pijn aandoen om zich zelf beter te voelen. De antichrist ervaart leegte en ervaart zelf pijn en om zijn leegte en pijn weg te werken moet hij bevrediging hebben, en om die bevrediging  te kunnen krijgen gaat dit vaak  ten kosten van anderen. Zo is roddelen en liegen daar ook al een vorm van.

Als we het over ernstige gevallen hebben moord, verkrachting en geweld, dan zijn deze vaak gepleegd omdat die gene dit zelf als voorbeeld in zijn jeugd heeft mee gekregen. Deze frustratie zorgt ervoor dat die gene zijn pijn gaat verwerken op de zelfde manier als wat hem is aan gedaan. Het hoeft niet altijd zo te zijn maar vaak is dit wel de oorzaak. Iemands persoonlijkheid is daardoor compleet getraumatiseerd.

De drie eenheid:

Al deze personen die zich laten lijden door het ego,  hebben nog nooit de kans gehad om kennis te mogen maken met hun meest ijlere lichaam van de ziel namelijk het lichtlichaam of de Christus. Deze Christus is verbonden met alle andere lichtlichamen van levende en niet levende dingen zoals water, stenen, lucht etc. In het Evangelie van Thomas staat er een tekst in van: Breek een stuk hout en daar ben ik! Dit wordt er dus mee bedoeld dat hij overal is! Evangelie van Thomas: http://apocrief.skynetblogs.be/archive/2008/10/12/28-nag-hammadi-ii-2-evangelie-van-thomas.html  Alles is namelijk uit hem geschapen, hij is dus overal. Alles bij elkaar kun je dus god noemen. Het lichtlichaam van het individu de zoon. De verbintenis van het lichtlichaam tot het lichtlichaam is de heilige geest. Dit is dan de moeder. De vereniging van het mannelijke en het  vrouwelijke zorgen voor de schepping. De vader is het geheel (het overheersende) in de positieve zin. En de vrouw het aantrekkende gevende van ziel tot ziel. Voordat het universum was geschapen zaten alle lichtlichamen bij elkaar. Deze bol van energie was niet te zien met blote oog als we het zouden kunnen waarnemen. Het werd pas waarneembaar toen het zich tot materie vormde. Dit was een ongelofelijke lichtbundel  van sterrenstof. De dualiteit begon pas toen deze sterrenstof  van elkaar ging afscheiden. Dit was dan misschien waar te nemen als de oerknal of iets anders. Maar de spirituele redenen eracht is het afscheiden van elkaar om te ervaren wat van elkaar afgescheiden te zijn is. En om te realiseren dat dat eigenlijk niet zo is. Want alle levenden en niet levende dingen zijn gemaakt van sterrenstof. Onze zon die ook een ster is, en ook astrologisch Jezus voorstelt heeft een grote invloed op het leven van deze planeet. Maar daar later meer over. Maar in ieder geval is de sterrenstof waar alles uit bestaat weer geschapen door energie en die energie bevat dus het lichtlichaam.

In de materiële wereld bestaat er tijd en ruimte. In de energetische wereld niet. Dus daarom lijkt het als of we afgescheiden zijn in deze materiële werkelijkheid. Maar energetisch zijn we dat niet. Energetisch staan alle zielen dus onderling verbonden zonder dat we het door hebben. Deze verbintenis noem ik de heilige geest. Met zielen die verbonden zijn bedoel ik onze Christus.( Het lichtlichaam van het individu.) Niet te verwarren onze ego´s die totaal verschillend zijn.

Liefde:

Als je dit beseft dat alles met elkaar verbonden is, en dat dit prachtige universum en die prachtige natuurlijke omgeving ergens op deze planeet ook in jou zitten. Dan kun je een hele erge liefde voelen/ ervaren. Ten minste, zo ervaar ik het wel. Als je die liefde ervaart en voelt kun je dit ook in anderen erkennen. Dus ook tegen de mensen die je misschien beschouwd als je vijanden, of mensen waar je minder mee overweg kan. Als je dan ook nog eens gaat minderen met gedachten gekoppeld aan verlangens die weer gekoppeld zijn aan emotie´s kun je hierdoor jezelf het lijden besparen en het lijden van anderen.

Voorbeelden:

– Jaloezie jegens iemand en door die jaloezie die gene belachelijk maken.

– Wraakzucht, die gene heeft je iets aangedaan en je wilt  die gene wreken om jezelf weer gelukkiger te voelen en te laten voelen wat die gene je heeft aangedaan.

– Roddelen omdat die geen zich volgens jou anders gedraagt of er anders uitziet. Etc.

En zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken.

Ik wil hiermee niet zeggen dat alle emoties slecht en verkeerd zijn. Stel we hadden geen emotie´s dan zal alles wat ons overkwam  ons helemaal niets doen. Dus het fabeltje dat het ego slecht en verkeerd is, is een Newage fabel. Ons ego moet in balans zijn met onze Christus om in deze materiële werkelijkheid te overleven. In deze materiële werkelijkheid hebben we nou eenmaal te maken met leed en onze emoties zorgen voor handelen en verwerken.

Alleen het punt is, laat je niet te veel lijden/leiden door je ego. Want kwaad aanrichten aan anderen betekend kwaad aan jezelf aanrichten, en dus Kwaad aan god richten. Denk daar maar eens over na! En kwaad aan anderen richten, hoe terecht ook soms, nemen de emotie´s niet mee weg. Kwaad aanrichten zorgt voor uitlokken van kwaad, en zo blijft men in een visuele cirkeltje zitten. Niet als iemand eruit stapt door zijn kwaadheid los te laten. Iedere partij die kwaad aanricht zal zeggen dat hij het bij het juiste eind heeft. Ook weer om iets over na te denken.

De manier om juist misschien kwaadheid los te laten, en de kwaadheid te snappen is door in die persoon in te leven. En dit kun je doen door voor jezelf erover na te denken waarom die gene nou zo kwaad is , en je volledig te verplaatsen in die gene. En dan kun je misschien begrijpen dat die persoon zelf pijn ervaart net als dat jij pijn ervaart. Hoe moeilijk dit ook is, dit is wel de weg. Eigenlijk is haat, verdriet, angst en pijn een afwezigheid  van liefde. Erken daarom die ziel, dat zal hem/haar die liefde geven.

Wholly War

De manier van het ego loslaten die ik hierboven heb beschreven kun je omschrijven als  De Heilige oorlog  tegen de antichrist. In het Engels betekend wholly het geheel. Als je de w bij wholly weg laat krijg je Holly. Holly betekend in het Engels Heilig. Dus de heilige oorlog is eigenlijk een heelheids oorlog in de mens zelf. En niet daarbuiten zoals het in de Koran staat. Jezelf opofferen betekend naar mijn inzien het opofferen van het ego ( de persoonlijkheid) en niet letterlijk een zelfmoord aanslag. Want het buiten jezelf zoeken en geweld plegen , daar is niets heiligs aan! Een Zelfmoord aanslag  is dus  het doden van ego-trekjes. En dus niet letterlijk het opofferen van jezelf.

De oorlog in de mens zelf is niet te omschrijven als een strijd om te vechten tegen het ego. Want wie boosheid, verdriet etc. onderdrukt ondervind later de consequentie´s zoals een burn-out of een woede aanval. Een echte oorlog die gevoerd wordt uit heelheid heeft als doel om een balans te herstellen tussen het ego en de ziel zelf. En dat vormt ook de heelheid. De antichrist en de christus werken dus ironisch genoeg samen in deze materiële werkelijkheid. Het is het Yin en het Yang. In de bron werkelijkheid, dus de werkelijkheid waar alle lichtlichamen bij elkaar waren en nog steeds, daar is geen dualiteit. Maar omdat we in de materiële wereld bevinden hebben we nou eenmaal te maken met die dualiteit. We zijn nog steeds in die bron werkelijkheid, alleen zijn we er ons niet van bewust. Onze bewustzijn bevind zich in de materiële werkelijkheid en voor een deel  in de energetische werkelijkheid. In de energetische werkelijkheid heb je te maken met het bovenzinnelijke zoals je het zal kunnen noemen. Dus geesten, aura´s etc. En deze kunnen of yin of yang zijn.

Om de balans te herstellen van het ego kun je dit doen  door je gevoelens niet weg te stoppen maar erover praten, afleiding te zoeken in passies zodat je daar de emoties in kan verwerken etc.  En door al het boven genoemde toe te passen.

De uitvinder van het begrip W(h)olly is trouwens  Johan Oldenkamp. Hij heeft ook een site waarin hij zijn uitleg geeft over W(h)olly sciene, of te wel: Hielige/heelheids wetenschap:  http://www.pateo.nl/platform.htm

Alles in de huidige, oude maatschappij is ontstaan vanuit het bewustzijn van die tijd, voornamelijk gebaseerd op ‘verdeel en heers’. We leven nu in de nieuwe tijd. Die oude maatschappij is niet meer van deze tijd. Nu is het daarom tijd om een geheel nieuwe samenleving vanaf de grond opnieuw op te bouwen, vanuit een veel ruimer bewustzijn, gebaseerd op ‘verbind en heel’. Dat nieuwe bewustzijn is gegrondvest op een nieuwe wetenschap. Deze nieuwe wetenschap heet Wholly Science. Wholly Science is de integratie (verbinding) èn opwaardering (weer heel maken) van alle wetenschappen, alle religies en alle gezondheidsbenaderingen.Wholly Science verbindt weten met voelen, regulier met alternatief, klassiek met modern, openbaar met occult, West met Oost, fysica met metafysica, chemie met alchemie, astronomie met astrologie, en ga zo maar door. Deze integratie gebeurt volgens slechts twee spelregels (dus zonder nieuwe dogma’s of onjuiste aannames):

1. De verklaring met de meeste kracht (reikwijdte) is het meest heel (‘Wholly’).

2. De meest eenvoudige verklaring is het meest wetenschappelijk (‘Science’).

 inanna

Inanna en de zeven poorten van de onderwerelden

Voor de mensen die mij berichten volgen en al vaker stukken van mij hebben gelezen weten wel wie Inanna is. Zo niet, dan kun je het in deze linkjes wel lezen: http://www.apreltsanwel.nl/tag/graal/,

http://www.apreltsanwel.nl/religie/het-ontstaan-en-de-waarheid-achter-vrijmetselarijjezus-en-de-anunaki/

http://www.apreltsanwel.nl/religie/de-ware-betekenis-van-het-paasfeest/

Ook kun je dan direct lezen wie de Anunaki zijn, waar ik het straks ook nog over ga hebben. In de Sumerische“mythologie´´ over Innana                  wordt er beschreven dat Inanna de troon van haar zus wilde overnemen die heerste in de onderwereld. Haar zus hete :  Ereshkigal.  Bij elke poort die ze tegen kwam moest ze iets afleggen ( een kledingstuk) waardoor ze steeds naakter en kwetsbaarder werd.

Na mijn inzien is Eeshkigal niet letterlijk haar zus, maar haar schaduwkant of ego. De zeven poorten zijn de openingen om de zeven zondes die symbolisch staan voor ieder kledingstuk ( ego´s) los te laten. De zeven zondes zijn:

 1. Superbia (hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid)
 2. Avaritia (hebzucht – gierigheid)
 3. Luxuria (onkuisheid – lust – wellust)
 4. Invidia (nijd – jaloezie – afgunst)
 5. Gula (onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht)
 6. Ira (woede – toorn – wraak – gramschap )
 7. Acedia (gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid)

 

 De onderwereld is de innerlijke wereld van het ego. Inanna liet in deze innerlijke onderwereld steeds meer wat van deze ego´s los totdat ze helemaal naakt werd. En naakt in de zin van dat ze die zeven zondes heeft kunnen loslaten en ze weer in verbinding stond met haar lichtlichaam, christus of de ziel. Inanna werd gedood door haar zus en dit doden kan weer symbolisch worden op gevat als de scheiding van het ego en de ziel.

Inanna werd door dit gebeuren opnieuw geboren. Opnieuw geboren is tevens ook de betekenis van de site Aprel Tsanwel.  Aprel= Arameens voor leven en Tsanwel voor Geboorte.

Ook kan dit symbolisch gebeuren van het afdalen in de onderwereld en het sterven worden gelinkt naar moeder aarde en daar de bevruchtingscyclus van. Dus het sterven van alle planten in de winter en in de lente dat alles tot zijn bloei komt: http://www.apreltsanwel.nl/religie/de-ware-betekenis-van-het-paasfeest/

Inanna werd ook in symbool gebracht met moeder aarde naast Venus en de maan.

Dat de Anunaki Inanna in verband werd gebracht met verschillende planeten kan ermee te maken hebben dat de Anunaki veel wisten over astrologie en andere zaken en vergevorderd waren in die dingen. Verschillende Anunaki hebben de mens  namelijk onderwezen in astrologie, alchemie, spiritualiteit,wiskunde, bouwkunde maar ook in het maken van wapens en het voeren van oorlogen.

Toen Inanna met haar ziel was verbonden kon ze haar innerlijke kennis van haar lichtlichaam doorgeven aan de mens die was afgedwaald en bewust onwetend werd gehouden door de duistere Anunaki.

Inanna is de slang in de Bijbel die Adam en Eva van de appel liet eten. Deze appel is de pijnappelklier die een verbinding vormt naar onze lichtlichaam. Straks meer over te lezen wat het is.

Dus niet het negatieve aspect als hoe het in de Bijbel staat omschreven.

Toen Inanna terug keerde vanuit de onderwereld zag ze dat haar echtgenoot Demuzi niet rouwde maar feest vierde. Demuzi kan ook nog wel eens Enki wezen. Of dat Enki of haar vader Anu, Inanna heeft uitgehuwelijkt aan hem. Toen Inanna dit zag dode ze Demuzi, en Demuzi nam haar plaats in de onderwereld in.

Dit gebeuren kan symbolisch spiritueel worden opgevat als het doden van Demuzi´s ego. De inzicht van de ziel die Inanna heeft verworven in de onderwereld draagt Innana uit aan de gene die zijn afgedwaald van hun ware zelf. Iemand kan pas innerlijke kennis  overdragen als hij/zij zelf dit heeft ondergaan. Inanna wilde Demuzi laten inzien hoe hij het licht in zichzelf kan vinden. En dit kan alleen door ook langs al die poorten te gaan en een stukje van de 7 zondes af te leggen.

Demuzi had niet letterlijk lol aan hoe Inanna zat te worstelen met zichzelf. Je moet het opvatten dat hij zelf eigenlijk vol zat van de 7 zondes gekoppeld aan het ego. En uit liefde voor Demuzi wilde Inanna hem helpen. Want wie tot zijn eigen ziel is gekomen, kan ook andere zielen onvoorwaardelijk lief hebben en liefde geven.

Inanna is naast de godin van de liefde, seksualiteit en vruchtbaarheid ook die van de oorlog en de dood. Als je dit allemaal heel symbolisch bekijkt en verbanden legt kan je tot de conclusie komen dat dit eigenlijk het doden van de zondes zijn en de heelheids oorlog in de mens/wezen zelf. Wholly War dus.

Maria Magdalena en de 7 demonen

Voor de gene die het Magdalena evangelie kennen, weten dat Maria Magdalena ( De vrouw van Jezus) ook onderwezen is door hem en dat hij haar heeft geleerd om de zeven demonen uit te drijven. Deze demonen zijn naar mijn inzien de 7 zondes. Dus Maria heeft dezelfde weg geleerd om zich hiervan los te maken net als Inanna. Alleen Jezus heeft bij haar het niet letterlijk uitgedreven. Hij heeft haar alleen geleerd hoe ze dit bij haar zelf kan herkennen en loslaten. Net als dat innana dat heeft geleerd aan Demuzi.  Alleen Maria zat niet vol met ego en was geen ongelofelijke zondige hoer.  Ieder mens heeft wel eens neigingen naar de zeven zondes, en Jezus leerde haar alleen hoe te herkennen en los te laten. Het is goed mogelijk dat Inanna en Maria reïncarnatie´s van elkaar zijn omdat ze dezelfde lot hebben doorlopen. Ook Maria werd net als Inanna in verband gebracht met hoererij. Niet dat beide vrouwen een hoer waren want dit  zijn alleen maar mannen die het vrouwelijke hebben onderdrukt ervan hebben gemaakt. Maar zij waren wel ingewijden van het heilige huwelijk en de seksuele ritueel ervan de (Hieros Gamos). Dus daarom is Inanna de godin van de prostitutie en Maria de hoer. Voor meer hierover te lezen kun je deze link bekijken: http://www.apreltsanwel.nl/religie/de-betekenis-van-de-graal/

Het getal 7

Voor mensen die een beetje verstand hebben van cijfers en hun betekenis weten dat het getal 7 een hele bijzondere getal is. Het is namelijk het getal van de schepping. Zo heeft ieder getal zijn eigen betekenis.

De wereld is namelijk geschapen in zeven dagen. Niet letterlijk zoals het in de Bijbel staat (dus zeven rondjes die de aarde draait. Maar in zeven fases en zes nachten wat het getal 13 vormt ( het getal van de transformatie.) En dus niet het ongeluksgetal wat de elite ons doen laten geloven om ons van de waarheid te weerhouden. Overigens gebruiken ze ook graag zelf het beruchte getal.  Als je naar de dagen van de week kijkt  hebben die ook 7 dagen en zes nachten.  De nacht van zondag is namelijk tevens dag 1 van de week ( maandag). Dus is zaterdag de laatste zesde nacht.

In het geval van de zeven zondes is het zo dat het er zeven zijn om de schepping terug naar de ziel te vinden.

Verder kennen we:

Zeven zondes.

Zeven kleuren van de regenboog.

Zeven chakra´s:         Uitleg chakra´s.

Zeven scheppingsfases.

Zeven dagen.

En zo zijn er nog wel meer zevenen.

 

Voor wie het misschien te vergezocht vind, zal ik ff uitleggen dat dit niet zo is. Alles wat leeft en niet leeft bestaat zoals je hebt gelezen uit energie. Een getal is niets meer dan een code naar de energetische werkelijkheid. Een code die informatie bevat om iets te kunnen voltooien. Als je heel logisch nadenkt, is dat eigenlijk ook wel zo. Want zo heb je bijvoorbeeld jaren les nodig om iets te kunnen leren. En soms een paar dagen. Dit hangt er net van wat je wilt leren. Dat gene wat je wilt leren bevat ook een bepaalde kennis en dus energie/frequentie. Om die energie frequentie te bereiken moet je dus die energie bereiken en dus sparen. Deze energie wordt dus uitgedrukt in getalletjes.

Op deze site vind je veel informatie over getallen en hun eigen betekenis. Ook over wat de zeven dagen en de zes nachten van de schepping inhouden: http://www.pateo.nl/

 

De letterlijke antichrist

anti christ

 

De letterlijke antichrist  is voor mij een persoon die zich voordoet als Jezus, maar eigenlijk juist de tegen overgetelde plannen heeft dan dat Jezus die had. Dus i.p.v. het woord van liefde te verspreiden, angst en haat zaaien.

Hij zal zich misschien wel eerst voor doen als een persoon die het beste met de mensheid voor heeft. Net als dat Hitler eerst zijn volk dat wijs maakte, maar later zal hij zijn ware aard tonen. Dit om de mens te manipuleren en bevolkingsgroepen naar zijn kant toe te trekken. Op die manier zet hij de eerste stap naar verdeling, heers en macht.

In de Koran wordt deze persoon omschreven als de  Daijal. In de Koran staat het volgende over hem:

Dajjal zal als eerste verschijnen in de toekomst in het Oosten, ergens tussen Syrië en Irak, vervolgens zal hij de wereld afreizen en zijn valsheid prediken. Volgens de profeetMohammed zal zijn rechteroog beschadigd zijn en zal hij daarmee niet kunnen zien, terwijl zijn linkeroog wel zal functioneren. Daarnaast zal hij ook het woord “kafir” (ongelovige) op zijn voorhoofd hebben.

Dajjal zal tevens grote macht en magie beheersen om op die manier zijn ongeloof te verspreiden, later zal hij niet alleen vaststellen dat hij een profeet is, maar ook dat hij God is. De tijden waarin hij zal komen worden gezien als moeilijk en erg zwaar voor de gelovigen voor wie dit een beproeving zal zijn. Vervolgens zal de profeet Isa (Jezus) terugkomen op aarde voor zijn tweede komst en zal hij de Dajjal verslaan en tot een einde brengen. In de islam wordt Dajjal gezien als de grootste “beproeving” voor de mensheid en voor hun geloof in God.

 

Natuurlijk zal Jezus hem niet letterlijk komen verslaan. Zal hij ook niet kunnen aangezien hij de mens heeft onderwezen dat de Christus in hem zelf zit. Zelfs de terug keer van Jezus moet niet te letterlijk worden opgevat. De terug keer van Jezus is niets anders dan de terug keer naar jezelf (jou eigen ziel.) Stel de persoon Jezus zal hier weer opnieuw op aarde reïncarneren, dan zal hij worden afgeleverd in een dwangbuis. Zo gaat dat in de tegenwoordige tijd waar we nu in leven.  En Jezus als persoon kan weinig beginnen omdat de enige weg om vrede te bereiken is om het in jezelf te zoeken. En niet dat een ander het voor je gaat oplossen. Toen Jezus als persoon hier op aarde kwam had hij als boodschap dat god in de mens zelf te zoeken is. En zijn terug keer, is niets anders dan de terug keer in jezelf. De terug keer naar het bewustzijn dat je je eigen schepper bent. Want Jezus is niet gestorven aan het kruis voor onze zondes zoals het in de Bijbel staat, hij kwam hier om andere redenen. Later vertel ik hier meer over.

De Daijal zal dus misschien achteraf beseffen dat waar hij mee bezig is, eigenlijk toch verkeerd is. Misschien, om een één of andere redenen, zal hij toch de christus in zichzelf hebben ontdekt. Of dat de bevolking tegen die tijd zo wakker is en de plannen niet meer pikt en dat daarom de antichrist van de troon wordt gestoten.

In de Koran staat ook dat de Daijal een beproeving is voor de Moslims. Wie namelijk trouw is aan het geloof zal zich niet laten misleiden door de Daijal en kiezen voor Allah. Dus theoretisch gezien werken god en de antichrist dus samen. De Daijal zorgt er dus voor dat de mens leert voor de weg van god te kiezen i.p.v. voor het duister. De mens wordt dus voor een zware beproeving gegooid en is dus tevens ook een harde leerweg.

In deze dualistische werkelijkheid is er nou eenmaal yang nodig om de balans te herstellen van het yin. Dus met andere woorden: Zonder het kwaad is er geen goed. Maar… nu is het zo dat de samenleving te veel in het kwaad leeft. Door dan gaos te scheppen met zo´n komst als die van de antichrist, roept dat misschien nog meer haat op onder bevolkingsgroepen. Wat we dan krijgen is dat men al helemaal niet meer in balans zal komen te staan. Ook zullen er vele onschuldige slachtoffers vallen. We hebben al genoeg ellende op deze wereld. En daarbij is het systeem al in elkaar aan het storten. Als de mens daar dan de gevolgen van gaat ondervinden (iedereen), dan gaat men hopelijk eens nadenken hoe we wel niet bedonderd worden en dat we de samenleving anders moeten gaan inrichten. Ook de elite zal hun grip op ons gaan verliezen omdat ook hun systeem niet meer langer meewerkt in dit aquarius-tijdperk. Later meer over het aquarius-tijdperk.

Ook dan zullen ze misschien het in zichzelf gaan zoeken omdat hun duistere plannen niet meer werken. Ze zijn dan gedwongen om met ons mee te werken.

Ook hoeft er geen letterlijke Daijal als mens te komen. Het kan ook een groep wezen en daarmee doel ik op de Illuminati en zijn dertien bloedlijnen: http://www.bol.com/nl/p/de-13-satanische-bloedlijnen/1001004006396143/

Dat de Daijal één oog heeft kan ook als symbool worden gezien voor het oog van Ra. Het bekende oog logo van de Illuminati.

In de Koran staat ook dat de Daijal zal verschijnen tussen Syrië en Irak. Voor de mensen die opletten weten dat Amerika en andere westerse landen controle willen hebben over het Midden-Oosten. Ook staat er iets in over de zon die zal oprijzen uit het Westen wanneer de Daijal komt. De meeste Illuminati familie´s komen heel toevallig allemaal uit het westen. Ook de zon is een symbool aan de goden ( Anunaki): Ra en Horus gewijd. De Bekende Anunaki binnen de Illuminati. Hier later meer over te lezen. Maar met de zon, kan ook letterlijk onze zon worden bedoeld die dan op een andere plaatst zal opkomen wanneer Niburu voor de zon zal passeren. Misschien zal door dit gebeuren de aarde de andere kant op draaien waardoor de zon op komt vanuit het westen i.p.v. het oosten.

Verder staat er in de Koran dat op het voorhoofd van de Daijal het woord Kafir Staat geschreven wat ongelovige in het Arabisch betekend. Alleen mensen die gelovig zijn zouden dit moeten kunnen zien. Als je heel logisch nadenkt is dit natuurlijk niet letterlijk zo, want dan zal iedereen het moeten kunnen zien. Ik denk zelf dat je dit kan waarnemen/voelen dat de persoon en of groep niet juist is met de pijnappelklier/ derde oog:  http://www.stamcel.org/html/pijnappelklier3.htm  Uitleg derde oog/pijnappelklier. Ook in mijn artiekel over de Kabbala geef ik hier extra aandacht aan onder het stukje wat gaat over wat de pijn appelklier en derde oog is. En onder het stukje over de appel des goeds en des kwaads.

 

Deze derde oog staat intuïtief verbonden met het derde oog van de Daijal, en kan dus zo waarnemen dat die persoon of groep de Daijal is. Daarom staat het woord ongelovige ook op zijn voorhoofd. (Het plekje van het derde oog.) Het derde oog is o.a. het symbool weer van Ra en de Illuminati. De Daijal is ook éénogig. Zal dat dan hiermee worden bedoeld?

Het kan ook zo zijn dat hij letterlijk aan één oog blind wordt, maar het kan ook weer een symbolische betekenis hebben.

In ieder geval zie in de komst van de antichrist heel breed. Het kan zowel een persoon, anunuki,, als de illuminati zelf of als een astrologisch, psychologisch/spiritueel verschijnsel zijn. Of beide.

Het is in ieder geval zeker dat de spirituele/psychologische en de antichrist als groep ( Illuminati) bestaan.

Dit artikel is trouwens niet bedoeld om mensen bang te maken maar puur om hen bewust te maken van feiten die er evt. kunnen gebeuren en voor uitleg van wat de antichrist nou zal kunnen zijn. Ik wil zeker niet een profeet zijn die zegt dat hij komt, maar geef gewoon mijn uitleg wie en wat hij kan zijn als hij komt.

Project Bluebeam

Nog een plan van de elite is misschien om de antichrist kunstmatig te laten verschijnen d.m.v. een licht effect. Genaamd project bluebeam. Hier een stukje over wat dit project inhoud van de site people2gether:

 

blue beam

 

Project Blubeamis volgens sommigen, een hedendaags ‘top secret’ plan dat georkestreerd wordt door NASA, dat in vier fasen poogt, om de eerste wereldwijde “valse vlag aanval” te bewerkstelligen die uitgevoerd zal worden met behulp van 3D holografische technologie.

Volgens Serge Monast, zal Project Bluebeam uit vier fasen bestaan: en afgesloten zal worden met een soort Apocalyps bestaande uit ELF straling (radiografische straling in de ether):

Ten eerste, zullen aardbevingen nieuwe archeologische vondsten blootleggen, waaruit zal blijken dat alle ‘religieuze basisdoctrines’ verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd werden.

Ten tweede, zal het beeld van God sprekend in alle talen over de gehele wereld aan de hemel verschijnen in een gigantische ruimte Show met laser projecties bestaande uit meerdere 3-dimensionale holografische beelden.

Ten derde,  elektronische telepathie met behulp van ELF, VLF en LF golven zullen de hersenen binnentreden, geïntegreerd en verweven met het natuurlijke denken, om een kunstmatige gedachten te vormen waarbij iedereen zal geloven dat God tot hen spreekt, vanuit hun eigen ziel.

Ten vierde, een elektronische universele “bovennatuurlijke” openbaring ontworpen om te misleiden, zal de mensheid laten geloven dat er een buitenaardse invasie op handen is, wat de Christenen zal laten geloven dat er een opname op komst is, en dat de aliens gekomen zijn om hen te redden, en iedereen ervan overtuigt dat er zich een wereldwijde satanische bovennatuurlijke kracht aan het manifesteren is die wereldwijd zal doordringen – door glasvezel, coax-kabels, elektrische en telefoonlijnen – die overal onontkoombaar zal zijn.

Lees meer: http://people2gether.eu/zou-project-bluebeam-gepland-staan-voor-de-olympische-spelen-van-2012/

Oud stuk, maar kan wel voor de toekomst staan in gepland. Op de Spelen is er in ieder geval niets gebeurd. Ook hier lees je dat het lijkt als of de Christus tot de bevolking spreekt, maar het eigenlijk de antichrist is. Het zelfde als hoe de Koran de Daijal omschrijft. Hij die zich voor doet als Jezus, maar het in feite niet is.

De derde antichrist

In de voorspellingen van Nostradamus : http://en.wikipedia.org/wiki/Nastradamus (Uitleg wie hij is), omschrijft hij drie antichristen. De eerste is Napoleon, de tweede Hitler en de derde de onbekende en mogelijk de Daijal. De derde zal de laatste zijn. Er zullen ook drie wereld oorlogen komen. Waarvan de derde totale vernietiging brengt. En dan komen we weer bij het onderwerp van getallen. Wat drie keer brengt scheepsrecht. Alleen misschien niet in de positieve zin. Of juist wel omdat dan iedereen tot zichzelf is gekeerd en men het nooit meer zo ver laat komen. Hier een goede documentaire erover:

 

De Antichrist als wezen

Voor mij is de Antichrist als wezen de Anunaki Enki die ook wel bekend staat als Elohim.

anunaki

 

Voor de gene die niet bekend zijn met de Anunaki leg ik als nog ff uit wie dat waren:

De Anunaki waren buitenaardse beschavingen die er ongeveer uitzagen als mens maar dan anders. Ze zijn groter dan wij, en hebben klauwen in plaats van handen en voeten. Zij belande in onze zonnestelsel met hun planeet Niburu omdat hun zon Zaos was uitgedoofd en daardoor het magnetisch veld verstoord is geraakt. De Anunaki waren veel meer ontwikkeld op technologisch- gebied dan de mens. Hierdoor wisten ze dat als ze goud zo zouden bewerken en dit in de atmosfeer van hun uitgedoofde zon zouden doen, dat hun zon dan weer zal schijnen. De Anunaki kwamen naar onze planeet om goud te zoeken en groeven grotten met hun klauwen om dit goud te vinden. Ze kwamen erachter dat ze met hun klauwen niet het subtielere handwerk konden verrichten om het goud uit de stenen te snijden. De Anunaki wisten dat er wezens op onze aarde liepen die dat wel zouden kunnen doen als ze genetisch bewerkt werden. En zo hebben de Anunaki DNA van de aap afgenomen en dit vermengt met het sperma van de Anunaki, en dit in de vrouwelijke Anunaki Inanna  geplaatst die als broedmachine moest functioneren. Hieruit is de eerste mens ontstaan. Het doel van de Anunaki was de mens gebruiken als slaaf, en ze wilde niet dat de mens dat door kreeg en in opstand kwamen. Hierdoor hebben de Anunaki  alle mythologieën en monotheïstisch geloofsystemen gecreëerd om ervoor te zorgen dat de mens hen bleef aanbidden. De god (Jahweh) in het eerste testament is een Anunaki die de mens heeft gemaakt. Hij staat ook wel beter bekend als de god  Enki of Elohim. De Anunaki zijn mogelijk omgekomen na dat er de zonvloed heeft plaats gevonden die de Anunaki hebben veroorzaakt met hun technieken. Ze hebben aardbevingen gecreëerd en overstromingen nadat de mens hen niet meer is gaan gehoorzamen. Maar door dit te doen, hadden ze zichzelf hiermee ook te pakken. Toch hebben ze niet de controle over de mens verloren want  in het hiernamaals reageren ze als nog over de mens. Dit d.m.v. channelings  (Contact maken met geesten en andere niet aardse wezens.) En door mensen te manipuleren als ze na hun dood in de astrale wereld komen ( tussen wereld tussen hemel en aarde.) Ze proberen dan de mens toch te overtuigen om weer terug te keren naar aarde (reïncarneren) zodat de anunaki de mens kan blijven controleren en bespelen.

Er zijn ook theorieën dat  de  Anunaki het hebben overleefd doordat ze de techniek beheersten om van gedaante te veranderen. Op die manier konden ze zich aan situatie´s aanpassen en verbleven ze toch op aarde. Ze gingen hierna ook niet meer opzoek naar goud voor hun zon, omdat ze op aarde ook net zo goed konden verblijven. Ook zijn er theorieën dat zij zich nu als mensen hebben vermomd en dat zij de 13 bloedlijnen en Koninklijke familie´s  zijn die over de wereld heersen. Ook beide theorieën kunnen mogelijk wezen. Dat sommige zijn omgekomen en in de astrale wereld verblijven en sommige het hebben overleefd en hier op aarde verblijven. Of dat sommige Anunaki weer terug zijn gereïncarneerd op aarde. Niet alle Anunaki zijn overigens slechte wezens. In mijn andere artikelen geef ik daar meer uitleg over.

Voor mij is de Antichrist als wezen de Anunaki Enki, die beter bekend staat als Jahweh. Het fysieke lichaam is dus niet een creatie van de echte schepper, maar een schepping om te kunnen  functioneren als slaaf. De echte schepper, (die wij overigens ook zelf zijn) heeft de ziel gecreëerd. En met de ziel bedoel ik het aller ijlste lichtlichaam van de mens die nauw staat verbonden met de bron (schepper.) Dit is waar ik in het begin van dit artiekel heb over gehad. Over wat de bron is en de heilige drie-eenheid etc.

In de Koran wordt de Daijal omschreven als een persoon die eerst zegt dat hij een profeet is, en later  zegt  hij dat hij god zelf is. En dat zal inderdaad ook kunnen kloppen aangezien Jahweh de duivel zelf is.

Als we naar het woord El kijken van Elohim komen we ook tot mooie ontdekkingen:

 • Het Sumerische en Aramese woord      EL betekent Stralende of Allerhoogste.
 • Het Oud Ierse woord ‘Ailil’      betekent Stralende.
 • In het oude Cornwall betekent:      ‘EL’ de Stralende.
 • De naam ‘Elf’, voor rijzige,      mysterieuze wezens, betekent ook Stralende.
 • In de oude Incataal staat      ‘Illa’ voor stralen, en dat geldt ook voor het Babylonische woord ‘Ellu’
 • In onze eigen taal is dat      illumineren (verlichten) geworden…

 

Lees meer: http://www.assayya.com/science/De-Wachters.htm

 

alziend oog

 

El betekend dus stralende. En aan gezien Enki de mens creërde met als eerste bedoeling om goud te gaan zoeken voor hun eigen zon, is stralende een verwijzing naar de zon. De Anunaki  hebben de mens ook  astrologische kennis gegeven en uitleg gegeven dat een zon heel belangrijk voor het leven van een planeet is. De zonnen God Ra is een verwijzing naar zijn Sumrische tegenhanger An ( de vader van Enki) en Horus een verwijzing naar Enki. Al deze goden zijn in verband gebracht met de zon. En zo zijn er nog meer goden in verband gebracht met de zon.

“ toevallig´´ betekend illuminati ook verlichting. De Illuminati is onder de meeste van jullie die dit lezen wel bekend. De Illuminati zijn opgericht door mogelijke Anunaki bloedlijnen of door mensen waarvan hun eerste bloedlijn voor de Anunaki werkten. Dit om zo macht en status van de Anunaki te krijgen.  Ook is het oog van  Ra de bekende Illuminati symbool. Als je naar de naam Lucifer kijkt. Wat ook een naam is voor het beest. Betekend lucifer ook licht en Morgenster. Dus de ster in de morgen ( de zon.) Voor andere is dit Venus voor mij is het de zon, want hier zit meer logica achter. Dit omdat Lucifer een verwijzing is naar Enki die in verband werd gebracht met de zon zoals alle andere namen die naar hem verwijzen.

Als we naar het woord elite kijken, dan zien we er ook weer el (stralende) in terug. Ik zeg dat dit geen toeval kan wezen en dat al deze woorden toch wel afstammelingen van elkaar zijn. Alle afgezanten engelen zoals Azazel, Baël etc. dragen de letters el in hun naam.

Het nummer elf  is de eerste meester getal binnen de vrijmetselarij. Elf is ook een nummer die veel wordt gebruikt bij het plegen van aanslagen zoals 9/11 of de aanslag in Japan (tsunami). Dit is 11 maart 2011. Ik zeg daarbij aanslag omdat de Illuminati de technieken heeft om aardbevingen te creëren  d.m.v. HAARP:   https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/h-a-a-r-p-veroorzaakt-aardbevingen    En zo zijn er nog meer datums die nummerologie´s op 11 uitkomen.

En wat je hierboven hebt kunnen lezen betekend het woord elf ook weer stralende. Ik zeg.. niets is toeval! Ik denk dat dit bijzondere cijfer naar  hun als wezens zijn vernoemd en hun plannen. Want in feite  zijn de Anunaki  ook elfen/ engelen of demonen. Ze zijn namelijk rijzige mysterieuze wezens die zowel op aarde als naar de astrale wereld rijzen en misschien wel de geest van een mens kunnen bezitten.

Dus wie weet komt Enki wel weer terug in een gedaante van een mens en is dat dan de Daijal of de derde Antichrist. Het kan ook zo zijn dat het één van de Rotschilds is bijvoorbeeld. Maar dat hoeft niet zo te wezen.

Wat ook een mogelijke theorie is, is dat de Daijal letterlijk verschijnt als een Anunaki  gedaante door de terug keer van Niburu. Er zijn theorieën dat Niburu een omwenteling om de zon maakt van 36000 jaar. De laatste keer dat Niburu voor de zon stond hadden we te maken met de zonvloed en de 10 plagen die in de Bijbel staan vernoemt.

Alleen aangezien dat de Anunaki toch al op aarde verblijven en in de astrale wereld, lijkt het mij sterk dat hij letterlijk als gedaante zal verschijnen door de terug keer van Niburu. Wel kan het zo wezen dat Niburu alleen zal terug keren. Dit is voor mij dan ook de astrologische Antichrist.

 

De astrologische Antichrist

 

niburu

 

Zoals je hebt kunnen lezen denk ik dat misschien Niburu de astrologische Antichrist kan wezen. De zon is in feite de schepper omdat hij voor het leven op deze planeet zorgt. Planten groeien door hem, dieren broeden in de tijd dat de aarde dichter naar de zon toe komt. De mens neemt vitamine D tot zich door de zon. Zoals ik in het hoofdstuk van de spirituele antichrist heb beschreven hebben alle levende en  in onze ogen niet levende dingen een christus-lichaam. Dus de zon ook! Heel erg veel zelfs, want hij staat in verbinding met niet alleen moeder natuur, maar ook met onze eigen zielen. In de mens zit ook een klier dat de pijnappelklier heet. Deze pijnappelklier zorgt niet alleen voor onze hormoonhuishouding, maar ook om ons in verbinding te laten komen met onze spirituele lichaam. Op die manier voelen we ons meer verbonden met alles en gelukkiger. Onze pijnappelklier wordt ook wel in verband gebracht met het derde oog. ( Oog van Ra) Omdat hij in verbinding staat met de zon.

Hier meer over wat de pijnappelklier is: http://www.stamcel.org/html/epifyse.htm

Het derde oog en de pijnappelklier: http://www.stamcel.org/html/pijnappelklier3.htm

De Elite doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de zon ons niet bereikt d.m.v. chemtrails: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/52961-wat-zijn-chemtrails.html en HAARP. De zon is dus de astrologische Jezus.

In feite zijn kerst en Pasen ook feesten die te maken hebben met de cyclus van de aarde jegens de zon. En hebben niet zo zeer wat met de geboorte en de kruisiging van Jezus te maken. Ook Egyptische en andere “mythologiën´´ waar de zonnegoden een rol in speelden hebben sterke overeenkomsten met de kruisiging van Jezus: http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/mythologie/28693-jezus-christus-de-zonnegod.html

Zoals je hebt kunnen lezen in de link wordt de geboorte met Jezus bedoeld de zon die weer dichter naar de aarde toe gaat, na dat hij “dood´´ is geweest op 21 december. Op 21 december is het de korste dag van het jaar. De zon staat dan het verst van de aarde af. Dat wordt bedoeld met de dood. Drie dagen lang lijkt de zon stil te staan en 25 december draait de aarde weer dichter naar de zon. Jezus is dan symbolisch opgestaan uit de dood. De kruisiging van Jezus wordt bedoeld met de aarde die het laatste streep van het zodiak kruis passeert.  De zodiak kruis is het kruis die symbolisch staat voor de zon en de 12 dierentekens ( sterrenbeelden,) waarmee de zon optrekt. Elk streep van het kruis staat voor een seizoen. De laatste is de winter ( kruisiging Jezus) dan komt de lente, dan de zomer en dan de herfst.  In de link kun je hier meer over lezen.

Ik wil hiermee niet zeggen dat Jezus alleen de zon voorstelt. Ik denk graag in een breed perspectief en voor mij staat Christus ook symbool voor de ijlste lichlichaam van de ziel en voor het begrip onvoorwaardelijke liefde. Ook kan hij net zo goed een persoon zijn geweest die deze boodschap wilde overdragen en dat hij daadwerkelijk gekruisigd is door de Romeinen die mogelijk ook afstammeling zijn van Anunaki. Ze zouden Jezus hebben gekruisigd precies op 21 december als symbool voor de  “ dood´´ van de zon. De Romeinen verëerden hun Romeinse goden die in feite Anunaki zijn en ook met de zon in verband werden gebracht. Hun Zonnegod was eerst Solinvictus die Sumerisch  Enki maar ook An is. En In Egyptisch Ra en Horus.

Alleen nu is het zo dat we de kruisiging van Jezus vieren op Pasen. Op Pasen vieren we eigenlijk het einde van de duistere periode. De dagen worden in de lente-enox langer en de nachten korter. Alleen de kruisiging  is er nu mee in verband gebracht om ons in de war te schoppen.

Als Niburu voor de zon passeert dan brengt dat vernietiging te weeg aan de aarde. Er zal dan een armageddon ontstaan. Als we de Bijbel erbij halen zal er in de eindtijd drie dagen duisternis zijn. Zal Niburu drie dagen voor de zon gaan staan? En hierdoor drie dagen nacht veroorzaken ? Is Niburu niet de zwarte zon die in het occultisme wordt vereerd? Ook staat er in de Bijbel dat Jezus terug zal komen als en dief in de nacht. Is die dief in de nacht niet de zon die langzaam weer zal verschijnen als Niburu langzaam voor de zon verdwijnt? Ook kan ermee bedoeld worden dat  de mens de terug keer van de ziel heeft bereikt na een lange duisternis in zichzelf.

Als we de Koran erbij halen staat dat als de Daijal komt de zon zal opkomen vanuit het westen. Misschien gebeurd dit ook letterlijk door de passage van Niburu. Hij zal het magnetisch veld van de aarde misschien zo dusdanig kunnen verstoren dat de aarde in een andere richting zal gaan opdraaien. De zon zal dan als hij weer te voorschijn komt op komen vanuit het westen en ondergaan in het oosten. De dagen na de Daijal zullen nooit meer het zelfde zijn.

De Daijal is eenogig volgens de Koran. Maar wie weet wordt hiermee wel bedoeld dat hij ons blind maakt aan één oog (onze derde oog) doordat Niburu voor de zon zal gaan staan. We raken dan spiritueel helemaal in vergetelheid en zijn dan makkelijk te manipuleren. Als je het mythologische verhaal van Horus bekijkt heeft hij een oog verloren in een strijd met Seth. Seth is symbolisch de ondergaande zon.  Horus is symbolisch de zon maar ook de Anunaki Enki.http://books.google.nl/books?id=9zwkWvJIYagC&pg=PA337&lpg=PA337&dq=horus+blind+aan+1+oog&source=bl&ots=I6KrxXS1R8&sig=gG5e2xwAMgRqVlxNsP6_tIE7u9s&hl=nl&sa=X&ei=R0iKUeyMFsbt0gXfg4GIDw&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=horus%20blind%20aan%201%20oog&f=false

 

Natuurlijk kunnen ook beide theorieën waar zijn, dat zowel de Daijal een planeet is als een wezen/persoon zelf. De Anunaki beheersen namelijk technieken om planeten te besturen en zo hebben ze volgens sommige theorieën Saturnus voor de zon doen laten staan. Ook Saturnus werd i.v.m. An, Ra en Enki en in het Grieks bekend als Chronos. Hier later meer over.

Wat ik wel  een bijzondere ontdekking vond is dat 6 eigenlijk het getal van de zon is. Dit las ik op Pateo:

Weet je trouwens waar het woord ‘heks’ vandaan komt? Op het internet kun je verschillende antwoorden vinden, die voor mij allemaal te gekunsteld zijn. Het Griekse woord ‘hexa’ betekent 6. Heelkunde laat zien hoe belangrijk dit getal is. Het is bijvoorbeeld het getal van onze zon (genaamd Helios). En in de natuur komen de structuur van een hexagon (en vlak met zes gelijke zijden) op vele plaatsen tegen. Wil je meer weten over de Heelkundige betekenis van 6, lees dan het Engelstalige artikel dat ik eerder deze week schreef (link). Onwetende mensen worden bang gemaakt voor 6 via het vermeende Getal van het Beest (666) en dus ook via de aanduiding van heks. Ben je nog een onwetende gelovige die gemakkelijk bang te maken is, dan zal jij bij de ‘weging’ (in Oudewater) inderdaad te zwaar worden bevonden voor iemand die verlichting  zoekt.

 

Als je dit naast mijn theorie legt over dat de Anunaki Enki eigenlijk het beest is. En hij ons heeft geleerd over hoe de zon wel niet belangrijk is voor een planeet, en hij de mens als slaaf heeft gebruikt om goud te zoeken voor hun uitgedoofde zon, en hij ook met de zon in verband wordt gebracht. Is dit een theorie voor de verklaring 666 het getal van het beest?

Als we dan nou eens naar Niburu kijken, die ook wel planeet X wordt genoemd. Voor sommige staat de x symbolisch voor 10. Want in het Latijns is X een tien. Maar dit kan ook net zo goed een zes worden bedoeld. X is namelijk in ons alfabet en in het Hebreeuws de 24e letter. 2+4= 6

Als we dan nog eens naar Saturnus kijken is Saturnus de zesde dag van de week.

Een andere theorie is namelijk dat Saturnus in het verleden voor de zon heeft gestaan toen de mens zich niet meer gehoorzaamde aan de machten van de Anunaki.  Enki of An hebben met technologiën ervoor gezorgd dat Saturnus voor de zon is gaan staan en op die manier hebben ze verwoesting aan de aarde gebracht en zijn hierdoor vele mensen omgekomen. Ook is hierdoor de zondvloed ontstaan. Vloed van water als gevolg door mogelijk Saturnus die voor de zon stond.( Zon)dvloed. Saturnus is in het Grieks de god Chronos ( Enki of An.)De ringen van Saturnus waren waar te nemen als een halve maan door de weerkaatsing van de Helios sfeer. Het leken toen net adelaarsvleugels. Horus wordt afgebeeld als een adelaar/ valk. Ook Ra werd naast de zon in verband gebracht met Saturnus. Dit door de versmelting van de zon en Saturnus. Wat symbool staat voor dat Saturnus voor de zon ging staan. Lees meer:  hier voor meer 

 saturnus2

 

 

Als je goed kijkt naar een foto van de planeet van Saturnus lijkt het net op het oog van Ra:

      saturnus 3               oog van ra

 

En toen ik googelde naar afbeeldingen van Saturnus, kreeg ik een afbeelding te zien van Internet Explore. En internet Explore had altijd een ring om zich heen.

 explore

 

 P.s. Ik wil niemand bang maken voor doemsday´s. Angst is een keuze die jezelf kan maken. Ik wil hiermee alleen aangeven dat dit een mogelijkheid is die KAN gebeuren. Dit is geen vast staande feit die gaat gebeuren. En als het gaat gebeuren denk dan maar zo: De aarde is dan inverwoesting gebracht maar blijft nog altijd bestaan. De aarde zal honderden jaren nodig hebben voor herstel, maar die herstel zal misschien weer een leefklimaat opleveren voor een nieuwe ras of voor de dieren en mensen die het hebben overleefd. Op die manier zal er dan dus letterlijk een nieuwe tijd aanbreken en misschien zelfs wel veel beter gaan dan de manier waarop wij altijd hebben geleefd en zijn omgegaan met de natuur.

jezus47

 

Wie is Jezus

Naast dat hij de zon en onze ziel voorstelt geloof ik dat hij hier ooit als mens naar aarde was gereïncarneerd om ons te onderwijzen dat Christus ( onze ijlste lichtlichaam) die voor schepping en liefde zorgt, in ons zelf zit. Hij stamde af van het Joodse adellijke bloed van David. Alleen interpreteerde de Thora geheel op zijn manier. Bij sommige riep dat heel veel weerstand op, want het was strafbaar om je gelijk te stellen als godheid. Ook in de Thora stond dat dat verboden was.

De Romeinen die er alles aandeden om ervoor te zorgen dat de mens niet de Christus in zich zelf zouden ontdekken. En die graag wilden dat de mens de Anunaki bleef aanbidden d.m.v. hun Romeinse Paganisme, hebben besloten om Jezus te doden en dit misschien wel heel symbolisch op de winter zonnewende. Op die manier hadden ze namelijk ook weer een nieuw geloof opgericht die aan de hele wereld werd geïndoctrineerd.

Alleen dat geloof stond lijnrecht tegen over de echte goddelijke principe´s die Jezus ons onderwees. Er zijn manuscripten bij elkaar geschraapt, teksten zijn verdraaid en dit is dan weer gemengd met het eerste testament van  van de Thora. En de Thora is eigenlijk een bewerkt  herschreven verhaal  van de Sumerische kleitabletten waar de Anunaki zelf alles in hebben opgeschreven.

De echte leer van Jezus is dat god de schepper in de mens zelf aanwezig is. Onze ijlste lichtlichamen hebben zichzelf en het universum geschapen. De kracht die daarvoor nodig is, is een gevende kracht, noem het liefde.

Dit is dus heel anders dan dat de Bijbel ons onderwees. Daar moeten we god gehoorzamen. God is daar Jahweh ( Enki.) En Jahweh zal een zoon hebben die voor ons aan het kruis is gestorven zodat hij onze zonde´s kan besparen. Alleen moeten wij wel tot hem bidden want vragen we niet om vergeving, dan komen we in de hel te belanden. En hoe erger onze daden, hoe meer we het risico lopen om in de hel te belanden. Dit is naar mijn inziens erg angst aanpraterij, en heeft niets met liefde te maken, en dus niks met de waarheid. Dit idee is gebaseerd op een indoctrinatie van de  duistere Anunaki. En de duistere Anunaki willen er alles aandoen om ervoor te zorgen dat we de Christus niet in ons zelf komen te vinden.

Op mijn Facebook pagina heb ik er een stukje over geschreven hoe je de kruisiging ook op een spirituele manier kan interpreteren naast de astrologische:

Kruisiging van Jezus en zijn opstand uit de dood

Voor de gelovige is Pasen de dag dat Jezus opstond uit de dood. Hij is aan het kruis gestorven voor onze zonde. En wie gelooft dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven bereikt daarmee de kans om op genomen te worden in de hemel. De ongelovige zal eeuwig branden in de hel.

Dit zijn de woorden van de gelovige. En wie nog gelooft volgt een theorie dat buiten hem/haar zelf staat. Want de echte Christus zit in ons hart. Ik zeg daarmee niet dat Jezus als persoon nooit heeft bestaan. Ik weet alleen dat hij kwam om de mensen te leren dat Christus in het hart zit. En niet om in hem te geloven dat hij voor onze slechte daden is gestorven. Dit zal betekenen dat we alles maar buiten ons zelf zouden moeten zoeken.. Dat hij het wel oplost als we maar om vergeving vragen en daarmee niet zelf handelen.
De kruisiging van Jezus zie ik heel anders als de gelovige. Ik zie dit als een drie eenheid, namelijk op fysiek vlak: Dus de letterlijke lichamelijke kruisiging. Spiritueel vlak: De kruisiging van het ego.

Daarmee bedoel ik het loslaten van het ego door overgave van het lijden. In dit leven komen er dingen op ons pad die voor ons soms minder leuk zijn. Alleen deze minder leuke ervaringen zijn juist nodig om tot ons ware zelf (Christus) te komen. Alles in dit leven is yin en yang. Een periode van duisternis is dus nodig om tot licht te komen. Alleen door overgave kan dat. Het ego is dat wat lijd, niet onze ijlste lichtlichaam ( Christus) die verbonden is met de bron/ het collectief( De vader.) Het ego staat ook heel dicht bij ons fysieke lichaam. Onze verlangens van het ego staan heel dicht bij de fysieke werkelijkheid. Zoals de behoefte aan status, eten, voorplanting etc. Komen we niet tot die behoeftes dan lijden we.

Door deze verlangens los te laten komen we tot de Christus. Jezus betekend ( de verlosser) Christus de gezalfde of lichtbrenger. Met dit licht wordt o.a. ons ijlste lichtlichaam bedoeld. Die niet al die verlangens kent van het mentaal en emotioneel lichaam (ego.)
Jezus als persoon zelf gaf zich volledig over aan het lijden om zo tot zijn Christus te komen. Hij nam afscheid van zijn fysiek lichaam en zijn ego. Later herrees hij uit de dood. Gelovigen vatten dit op als of hij letterlijk weer tot leven kwam. Na mijn weten is dit een symbool voor het volledig ingekeerd zijn tot zijn Christus. De dood is dus symbolisch de onwetendheid. En het herreizen, (de terug keer tot jezelf.) De hel bestaat ook. Maar niet zoals de gelovige dat zeggen. De hel is alleen een periode van duisternis die zeer doet, maar als je daaraan overgeeft transformeer je naar de hemel in jezelf. Vuur is het element dat overigens ook weer symbool staat voor transformatie. Dus dat de hel uit vuur bestaat… Wordt symbolisch met dit bedoeld. De laatste betekenis van de kruisiging is dat op astrologisch vlak. Daar is Jezus onze zon is. Jezus, de zon wordt ieder jaar opnieuw gekruisigd tijdens de winter-zonnewende. Daarna is de boogbaan, die onze-Vader-die-in-de-Hemel-is beschrijft, gedurende drie dagen dood. Deze baan wordt dan niet telkens kleiner, zoals in de daaraan voorafgaande periode, maar ook niet groter. Geen verandering kunnen we typeren als zijde dood. Na precies drie etmalen dood te zijn geweest, wordt deze boogbaan vanaf 25 december weer iedere dag een beetje groter.

Op 25 december herrijst Jezus dus uit het graf, en wordt Gods zon wedergeboren. Daarom vieren we met Kerst de wedergeboorte van het goddelijke Licht dat via Christus onvoorwaardelijk aan ons allen wordt gegeven (niemand uitgezonderd). Ere zij Hem in den Hoge!

De meest recente kruisiging van Jezus was dus absoluut niet op een Goede Vrijdag (zijnde de vrijdag voor Pasen), maar op vrijdag 21 december 2012 (om 12:11 uur onze tijd), de datum waarover zoveel ophef was. Bij de zonsopkomst op dinsdag 25 december bleek gelukkig ook deze keer weer dat Jezus uit de dood was opgestaan, en dat het Licht weer begonnen was met het steeds verder terugdringen van de Duisternis. Op Pasen Vieren we voor mijn weten wat anders:http://www.apreltsanwel.nl/religie/340/
Dat Jezus de persoon i.v.m. de zon is gebracht heeft als redenen dat de Romeinen de zon aanbaden en voor hun de god Sol-Invictus. Om zieltjes te winnen. (De Heidenen) hebben ze de persoon Jezus met de zonnecyclus in verband gebracht. Maar een andere redenen.. en misschien zijn ze wel beide waar.. Is dat de voorvaderen van de Romeinen wisten dat de zon voor het leven op de planeet zorgt door de kennis van de goden ( Nephilim.) Ook de Nephilim wisten dat de energie van de zon invloed heeft op ons pijnappelklier die weer voor onze hormonale huishouding zorgt, en voor de contact met onze eigen ziel. ( Christus)

Dit is de drie-eenheid achter het kruisigings-verhaal.

In de aller eerste eeuwen van het Christendom waren er Christenen die nakomelingen waren van de volgelingen van Jezus. Deze Christenen geloofden in de oorspronkelijke leer van Jezus. Dus de leer dat Christus binnen in de mens te zoeken is. Ook werd deze leer wel de gnostische Christendom genoemd. gnosis betekend in het Grieks: Innerlijke kennis.

Deze Christelijke stroming leefde tot aan de middel eeuwen in de 13e eeuw. Nadat Jezus is omgebracht is Maria Magdalena met de kinderen van haar en Jezus gevlucht naar het zuiden van Frankrijk. Daar is zijn nageslacht verwekt in generatie´s door. In het zuiden van Frankrijk leefden toen tot aan de 13e eeuw  een genootschap genaamd de Katharen. En Kath van het woord Katharen  betekend rijn. Het waren de rijnen, de gezuiverde. Deze Katharen werden vervolgd en vermoord door de inquisitie. ( Rechtbank van de Rooms-katholieke kerk.) Op die manier werd de hele gnostische stroming van het Christendom uitgeroeid en vermoord. Lees hier meer over de Katharen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Katharen

Er zijn natuurlijk mensen die het hebben overleefd en hebben hun geheimen doorgeleverd. En later zijn er geheime genootschappen ontstaan zoals de Priorij Van Sion die de leer van de Heilige Graal verborgen hielden. De Heilige Graal is zowel de bloedlijn van Jezus zijn nageslacht als het symbool van de bevruchting van Inanna die mogelijk een reïncarnatie is van Maria Magdalena. Ook is de Graal het verborgen vrouwelijke. De graal staat symbool voor een kelk. De kelk is symbolisch de baarmoeder. Het is het onderdrukte vrouwelijke Yin kant. De klink is symbolisch een dolk. Hij staat voor het mannelijke. De kelk is een driehoek met de punt naar beneden  en de klink een drie hoek met de punt naar boven. Voegen we dit samen dan krijgen we de Davidster. David´s bloedlijn is de bloedlijn waar Jezus van afstamt. En het Davidster heeft overigens niks met David en het Jodendom zelf te maken want het is veel ouder dan dat. Voor mij is dit een symbool als verwijzing naar de kelk en de klink.

 

davidster

Nog een interpretatie voor de Graal is die van de zon. De zon( Jezus) voed ons namelijk en stimuleert de pijnappelklier voor het maken van hormonen en die hormonen worden weer afgegeven aan het bloed.  Jezus zegt tijdens zijn laatste avondmaaltijd dat het wijn waar men al uit zal drinken zijn bloed voor stelt en het brood zijn lichaam is. Het lichaam dat het brood is, kan ook symbool staan voor de zon die ons spiritueel en fysiek voed. Brood voed namelijk ook. Het bloed is dan eigenlijk ons bloed die wordt gevoed door de zon. Ook zegt Jezus dat 1 iemand hen gaat verraden. Dit is later Judas, zal Judas misschien niet symbolisch Saturnus of Niburu zijn? In mijn artiekel  over de Graal lees je meer over wat de graal is: http://www.apreltsanwel.nl/tag/graal/

 

De opvolgers van de Priorij waren later de tempeliers en de vrijmetselarij. Later zijn de Jezuïeten orde een orde binnen de Rooms-Katholieke kerk geïnfiltreerd binnen de vrijmetselarij. Dit door een zekere Adam Weiphaus  die de Illuminati heeft opgericht. Mogelijk onder leiding van 1 van de dertien bloedlijnen. Toen de Illuminati werd verboden moesten ze schuil gaan binnen een geheime organisatie. Het beste om te kunnen schuil gaan is een geheime genootschap binnen een geheime genootschap plannen. Natuurlijk hadden leden van de Illuminati zich anders voorgedaan om binnen de vrijmetselarij te kunnen infriltreëren. Toen dit hun gelukt was, was hun missie geslaagd! Ze waren geïnfiltreerd binnen de vijand. Lees meer over de Jezuïeten Orde en de Illuminati: http://www.apreltsanwel.nl/category/geschiedenis/

 

De verlichten en de franse revolutie

franse revolutie

 

De verlichting was een stroming rond  1630[1], volgens anderen rond 1687 en duurde tot aan de Franse Revolutie.[2][3] In deze periode ontstond een culturele stroming of beweging van intellectuelen in Europa met als doel het gebruik van de rede en het filosoferen te bevorderen. De rede gaat alleen maar af op feiten, hoe verborgen die ook zijn.[4] Verlichting stond aldus voor bevordering van de wetenschap en intellectuele uitwisseling. De propagandisten van de Verlichting bestreden het bijgeloofmisbruik van recht in kerk en staat, intolerantie en kwamen op voor zekere grondrechten.

De Verlichting wordt gezien als een van de pijlers van de westerse beschaving. Ze wijzigde het denken over de politiek, de wetenschap, de economie, de cultuur, de opvoeding en de religie in de westerse wereld.[5] De Verlichting gaf aanleiding tot modernisering van de samenleving door middel van individualiseringemancipatiefeminismesecularisering en globalisering. Het gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten en de burgerrechten vinden er hun wortels, net zoals het ‘vrijdenken’, het klassiek-liberalisme, het socialisme, het anarchisme.

Lees meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_(stroming)

De Verlichting kent een kritische en een constructieve zijde. De kritische zijde neemt het (geïnstitutionaliseerde) geloof en onredelijkheid op de korrel. De constructieve kant zoekt kennis (wetenschap) en nieuwe samenlevingsvormen met als idealen rechtvaardigheid en democratie.

Niet alle 17e- en 18e-eeuwers beschouwden hun tijd als verlicht, als een tijd waarin men het duistere verleden achter zich had gelaten.[6]Het was eerder een tijd van redelijkheid dan van rede; meer een houding, een doel of een streven dan een filosofisch stelsel.

Na mijn inzien zijn die “verlichtende´´ beweging gewoon de Illuminti die politieke stelsels hebben ontworpen. Al die begrippen zoals idividualisering, emancipatie, feminisme, socialisme, anarchie, liberalisme, globalisering zijn typische New Word Order strategieën die de mens doen laten geloven dat ze vrij zijn maar in feite niet zijn.

 

De Verlichting heeft tot aan de Franse revolutie geduurd. Naar mijn inzien hebben de Verlichten ( Van uit de (Jezuïeten Orde) de bevolking opgejut om in strijd te komen tegen de adellijke en koningshuizen die de burger zogenaamd zouden onderdrukken. In feite was er helemaal geen sprake van onderdrukking maar ze manipuleerden het volk zo erg, dat hierdoor een opstand is gekomen. Op die manier konde de “ verlichten´´ hun NWO plannetjes voorzetten. Wat ook frappant is, is dat heel toevallig in Frankrijk het nageslacht van Jezus is verder uitgebreid. Ook zullen mogelijke Adelijke geslachten van Jezus van Nazareth afstammen. Zal de Franse revolutie daarom ook in gang zijn gezet? Om juist de bloedlijn van Jezus totaal te vernietigen? Ook bezaten de Jezuiëten Orde de protocollen van Zion waarin staat beschreven om het Heilig land Israel te kunnen krijgen d.m.v. een Joods complot. Het land Israël is eigenlijk toe behoort aan de echte Joden dus de gene die een afstammeling van Abraham zijn. Maar om macht te krijgen hebben de Jezuïeten Orde in samenwerking met Hitler en andere geheime diensten de Holocaust uitgevoerd om zo zelf de macht over Israël te krijgen. Doordat de onschuldige Joden werden vermoord konden ze uit eindelijk het land Palestina in hun macht krijgen. Dit onder het mom van dat de Joden nergens meer veilig zijn. De onschuldige Joden die nu denken dat ze terecht de staat Israël hebben verdiend, weten niet dat ze het dupe zijn van een politiek machtspelletje. De gene die in werkelijkheid Israël in macht hebben zijn geen echte Joden, maar Joden haters die er alles aan doen om de bloedlijn van David en Abraham uit te roeien.

Veel mensen denken ten onrecht dat de Zionisten Joden zijn die macht over de ze planeet willen hebben. Maar in tegen deel, ze zijn geen Joden.

Engeland was van te voren al baas over Palestina daarom konden ze dit plan uitvoeren om de staat Palestina als een onafhankelijke staat Israël te benoemen. Engeland werkte samen met Duitsland en Amerika ook met Duitsland. Alleen niemand die dat weet! Want de geschiedenisboeken worden bewust gemanipuleerd. Toen Hitler dood was, was zogenaamd het plan bereikt. Hitler was heus niet echt dood. Na de tweede wereld oorlog  werd de VN opgericht. De VN zorgt ervoor dat landen onderling samenwerken en er worden plannen besproken t.b.v. wereld vrede. Maar wie een beetje logisch nadenkt, weet dat dat niet zo is. De VN is een stap dichter naar de Nieuwe wereld orde. Het is eigenlijk de Nieuwe wereld orde. Het is een globaliserende macht die aan de burgers doet geloven dat ze er voor veiligheid zijn. Maar het is juist een oplossing die uit een probleem is gecreërd. Ook wel in het Engels bekend als het fenomeen Reaction Solution. Een techniek die de elite gebruikt. Dit doen ze door eerst chaos te creëren,en door die chaos ontstaat erbij de burger angst. Angst zorgt er voor dat de burger naar veiligheid zoekt, veiligheid wordt aangeboden door de elite´s zijn oplossing, wat in feite nog meer controle is.

 

Verandering van tijdperk

Er komt een tijd, en we zijn al deels in die tijd dat er veel systemen komen te vervallen. Doordat er veel systemen die op controle van de Illuminati zijn gebaseerd komen te vervallen ontstaat er meer ruimte om het systeem in te richten vanuit onze christusbewustzijn waarvan  de meeste van de mensheid dit nog niet hebben bereikt. Dus de innerlijke kennis van onze ziel. Dus wie weet hoeft er helemaal geen derde wereld oorlog en of een derde Antichrist  te komen. Persoonlijk denk ik zelf dat men een schok nodig heeft om tot inzicht te komen, dus er staat ons nog niet een gouden tijdperk te wachten. Wel een zilveren en een bronzen.

Deze nieuwe tijdperk wordt veroorzaakt door de bewustzijnsverruiming van de mens waarvan de kanteling van de aarde richting een andere sterrenbeeld mede verantwoordelijk voor is. Naast dat de aarde rondjes draait om de zon en elke maand een andere sterrenbeeld passeert, maakt hij eens in de 2600 jaar een tuimel beweging met de as naar een ander sterrenbeeld. De zon beweegt met de aarde mee. Dit is niet wat erin  de schoolboeken staat beschreven maar alles in het universum beweegt. Je kan dit afdoen als gekkenwerk, maar zeg nou zelf: Vroeger vonden ze je ook gek als je zei dat de aarde om de zon draait en dat de aarde niet plat, maar rond was. Iets om over na te denken!

Hier een mooie documentaire erover die ook uitleg geeft over dat de piramide´s van Gizeh een verwijzing zijn naar deze nieuwe tijd:

 

We hebben ons meer dan 2000 jaar bevonden in het sterrenbeeld vissen.  Dit sterrenbeeld had als invloed op ons bewustzijn om ons te laten lijden en leiden door leiders/lijders. We waren afgedwaald van wie we werkelijk waren en hebben systemen opgericht die ons vernietigen en moeder natuur. Is dat daarom meteen slecht? Nee! Het heeft als doel om juist tot inzicht te komen. Juist doordat we hebben geleerd dat dit niet werkt keren we weer naar binnen naar wat we werkelijk zijn.  In 2011/ 2012 heeft de aarde weer een nieuwe tuimeling gemaakt richting een ander sterrenbeeld. Dit keer waterman. Zo´n tuimel beweging gaat zo langzaam dat we er niets van merken. Waarschijnlijk wel klimaatsverandering en sterren die anders gaan staan. We zijn nu nog in zo´n fase dat de aarde bezig is om zo´n tuimeling te maken. Het kan dus heel wat jaren duren voordat het helemaal klaar is. Zo´n tuimel beweging heeft te maken met logica. Als jij keihard aan een tol een draai geeft, zal hij hard in de ronde draaien en gaan tuimelen. Dit is het zelfde geval als wat er met de aarde gebeurd. Alleen omdat de aarde zoveel massa heeft merken we er niets van. Net als dat we er niets van voelen dat de aarde rond draait.

Het tijdperk van de waterman heeft als invloed dat de huidige machtsystemen komen te vervallen en dat de mens langzaam ontwaakt uit de manipulatie van list en bedrog. Ook is het een mogelijkheid om weer in contact te komen met de eigen Christus. Dus de wederkomst van Christus. De waterman is symbolisch de man met de kruik die leven komt brengen. Het water is symbolisch leven. Ook worden dit wel eens de lente regens genoemd. Mijn site Aprel Tsanwel is vernoemd naar de nieuwe tijdperk en naar het bewustzijn wat bij de mens ontwaakt. Aprel betekend bloei en leven. Tevens betekend de maand April het zelfde. April is de maand van de lente. En ook wij belanden nu in een lente tijdperk. De tijdperk voorbij de duisternis en dus de“ winter.´´ Tsanwel betekend geboorte. Dit omdat de tijd pas is aangebroken en het bewustzijn bij de mensen ook.

Ook Jezus heeft gesproken over de watermannen tijdperk, waarvan zijn onderdrukking  symbool staat voor het vissentijdperk. Denk maar aan de vis dat veel al wordt gesymboliseerd als Jezus.  Jezus zei het volgende:

Toen het Paasfeest naderde zei Jezus tegen Petrus en Johannes: Ga voor ons het paasmaal bereiden, opdat we het gezamenlijk kunnen eten.
Ze antwoordden: Waar wilt u, dat we het bereiden?
Hij zei: Als jullie de stad binnengaan zullen jullie een man tegenkomen die een stenen kruik met water draagt. Volg hem in het huis waar hij binnengaat en zeg tot de heer des huizes: Waar is de zaal waar de Meester met zijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal jullie een grote zaal aanwijzen die van alles is voorzien: maak daar alles gereed…

Alleen vraag ik me af of dit wel een waterman is. Het kan heel goed een vrouw wezen. Want  juist het vrouwelijke principe is onderdrukt geweest. Denk maar aan alle vrouwelijke onderdrukkingen zoals heksen vervolgingen en vrouwen die altijd een onderschikte rol moesten spelen. Deze tijd zijn we nu langzaam voorbij. Ook is water een vrouwelijk element.

Op internet kwam ik het volgende tegen, een afbeelding van Inanna met een kruik:

inanna_met_pot       waterman 2

Dit kan ook een verwijzing zijn naar Inanna die in reïncarnatie mogelijk Maria Magdalena was. Ook Maria Magdalena wordt omschreven als een vrouw met een albastenkruik.  In de albastenkruik zit de zalfolie waar ze Jezus mee zalft. Dit zalven kunnen we symboliseren als het reinigen van ons zelf.  De Zalf staat symbool voor het lichtlichaam van onze ziel ( de Christus) wat overigens ook gezalfde betekend. Ook water is een symbolisch element dat staat voor het rein maken. Het is dus de tijd dat we ons zelf rijn maken en naar binnen moeten keren naar de (Christus.)

Voor de mensen die niet weten wie Inanna is, Inanna is de vrouwelijke Anunaki waar de eerste mensen zijn uit geboren. Beter bekend als het verhaal van Adam en Eva. De Eerste mens zijn pijnappelklier  is gemanipuleerd door de Anunaki. Doordat de Anunaki over meer technologische kennis beschikten dan de mens wisten ze dit voor elkaar te krijgen. Zoals je in dit artiekel hebt kunnen lezen weet je dat de pijnappelklier een belangrijke klier is voor hormonen maar ook in verbinding staat met onze ziel en de astrale wereld. Dit is juist wat de Anunaki wilden voorkomen, dat de mens spirituele wezens zouden worden die intuïtief door kregen dat ze werden gemanipuleerd. Inanna was de slang in de Bijbel die Adam en Eva kennis ( Gnosis) gaf door ze van de appel des goeds en des kwaads te laten eten ( pijn appelklier.) Het gevaar van de pijnappelklier als die ontwaakt is, is dat hij ook  contact kan maken in de astrale wereld. En in die wereld kan de mens als nog worden gemanipuleerd. Daarom is de appel des goeds en des kwaads ook niet voor niets eentje van kwaad en eentje van goed. Alleen doordat Inanna de mens de juiste meditatie technieken leerde, en door samen met mede andere positieve Anunaki de mens liefde te leren en te leren handelen vanuit de Christus, kreeg de mens hier balans in. De Anunaki Inanna werd ook wel geassocieerd met de Griekse Afroudite. De Godin van liefde. Toen de boosaardige Anunaki dit door hadden is de mens zogenaamd uit het paradijs gestoten. In werkelijkheid is er een oorlog tussen de mens en de Anunaki ontstaan. De kwaadaardige Anunaki hebben mensen tegen elkaar op weten te stoken en hebben de mens kennis gegeven van het maken van wapens en het leren van oorlog strategieën. De mens is weer in vergetelheid geraken.

Na woord:

In al mijn hoofdstukken die gaan over de Anti- Christ wil ik niet beweren dat dit allemaal feiten zijn die gaan uitkomen. Het zijn eerder aan- namens die kunnen gebeuren en die kunnen waar zijn. Ieder moet voor zich zelf maar uitzoeken wat waar is en wat niet. Alleen op die manier verruim je je bewustzijn. Dat doe je niet als je klakkeloos informatie beschouwd als waar. Op deze manier ben je namelijk ook nog eens meer manipuleerbaar en controleerbaar door de AntiChrist.

Namaste,

Michèle

 

Bronnen:

http://people2gether.eu/

http://www.pateo.nl/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/mythologie/28693-jezus-christus-de-zonnegod.html

http://www.stamcel.org/html/epifyse.htm

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/52961-wat-zijn-chemtrails.html

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/h-a-a-r-p-veroorzaakt-aardbevingen

http://apocrief.skynetblogs.be/archive/2008/10/12/28-nag-hammadi-ii-2-evangelie-van-thomas.htm

 

Bron:  LOGO

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *