Fluoride is puur gif

fluoride

Ook al maken we dan een website, waarbij we proberen van de zg. ‘doofpotten’ in ieder geval het deksel zóver op te lichten dat je kunt zien wat zich IN de pot bevindt, toch staan ook wij regelmatig met onze mond vol tanden. Hoe is het mogelijk. Hoe is het mogelijk vroegen we ons af bij een gif als aspartaam dat nu wordt gebruikt als kunstmatige zoetstof..

Maak van een afvalproduct een product-met-een-andere-toepassing en je bent de held van de industriële wereld. Vul je zakken en houd vooral je mond. Dát overkwam de latere minister van Defensie van de VS, Donald Rumsfeld. Ken je het verhaal niet, kijk dan eens HIER op WantToKnow.nl, en je zult verbaast staan. Maar minstens nét zo verbaasd waren we bij het vertalen van dit artikel. Hoe is het mogelijk dat hele bevolkingsgroepen volledig vergiftigd worden met een materiaal, waarvan willens en wetens wordt beweerd dat het veilig is, terwijl het dat NIET IS..? Fluoride.

Over fluoride zijn boeken volgeschreven, maar het blijven woorden. Waar het gewoon op neerkomt is dat mensen in de VS miljarden liters water drinken en gebruiken dat vergiftigd is met sodium fluoride. De resultaten zijn inmiddels volop zichtbaar. Lees het onderstaande artikel en je zult nooit meer fluoride gebruiken. Niet in drinkwater, niet in tandpasta.. Waarom  niet in tandpasta..? Omdat fluoride verhardt, en niet alleen je tanden, zo simpel is het..

Hoe diep wil je gaan als het gaat om toepassingen van dit gif in de afgelopen decennia. Vanaf de Tweede Wereldoorlog..? Graag wijs ik je op deze link HIER. Fluoride als oorlogsgif, om mensen mak en gedwee te maken. Een paar citaten uit militaire kringen?

Mr. Dickinson, Australisch parlementslid onthulde tijdens een debat het parlement in 1987 het volgende over het gebruik van fluoride in oorlogstijd: “Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, zond de regering van de VS, Charles Elliot Perkins, een onderzoeker in de chemie en biochemie, psychologie en pathology, naar Duitsland om de leiding te nemen over de overblijfselen van de Farben chemische fabriek.Terwijl hij daar werkzaam was, werd hem door Duitse chemici een plan onthuld, dat zij hadden ontwikkeld en dat werd aangenomen door de Duitse Generale Staf.

Dit plan bestond eruit dat de controle over een bevolkingsgroep in een specifiek gebied eenvoudig werd door het toevoegen van medicaties’ in het drinkwater van dat gebied of die stad. Herhaalde doses van minieme hoeveelheden fluoride zullen mettertijd de kracht van een individu reduceren en zijn weerstand breken om niet gedomineerd te willen worden. Door langzaam een specifiek gebied in de hersenen te vergiftigen en narcotiseren, zal dit individu zich overgeven aan de wil van hen die hem onderdrukken.

Zowel de Russen als de Duitsers gebruikten fluoride in het drinkwater van krijgsgevangenen om hen dom en handelbaar te maken. Het plan om de massa te controleren via medicaties van het drinkwater, werd door de Russische Communisten uitgevoerd, omdat het uitstekend in hun plan pastte, om de wereld communistisch te maken. Ik zal u dit in alle ernst en waardigheid van een wetenschapper vertellen, die bijna 20 jaar heeft gewerkt in de biochemische, de chemische, de fysiologische en pathologische effecten van fluoriden. Elke persoon die kunstmatig gefluoriseerd water drinkt, in een termijn van 1 jaar, zal NOOIT MEER DEZELFDE PERSOON ZIJN. Mentaal noch fysiek.”.

Wist je dat fluoride ook een belangrijke component is van PROZAC? Kijk eens HIER voor eenzelfde verhaal, maar dan van ver NA de WWII..

Ik geloof dat je reden genoeg heb het onderstaande artikel te lezen..? Opnieuw het deksel van een doofpot, die al jaren smeult. Kijk op het internet, informeer en bescherm jezelf!

X

X

Hoe gevaarlijk is Fluoride voor je gezondheid?

vertaling Guido Jonkers © augustus 2010 WantToKnow.nl/.be

C

Hoe je van een gif een winstgevend product maakt..

Fluorine is een element, een gas, dat nooit in vrije toestand in de natuur wordt aangetroffen. Het verbindt zich op microscopisch niveau met andere mineralen, en van die optiek uit wordt het vaak gebruikt als element om ándere elementen op te sporen. En het wordt vaak als voedingsstof voor ménselijke voeding genoemd.

De fluoride die voor 90% in de wereld wordt toegevoegd aan het drinkwater, is een Hydro-fluoride-zuur, wat weer een onderdeel is van fluorine, als chemisch bijproduct, die bij de productie van aluminium, staal, cement, fosfaten en zelfs bij de vervaardiging van atoomwapens vrijkomt. Die specifieke fluoride is dus door mensen gemaakt.. En in deze vorm heeft fluoride dan ook geen enkele toegevoegde waarde voor het menselijk lichaam. Het is WEL EEN VAN DE MEEST CAUSTISCHE INDUSTRIËLE CHEMICALIËN.. Fluoride wordt gebruikt als actief giftig element in rattengif en kakkerlakkenpoeder..

‘Hydro-fluoride-zuur wordt ook gebruikt om hoog-octaan benzine te raffineren, fluorcarbonaten te maken voor koelkasten, diepvriezers en airconditioners, voor het fabriceren van computerschermen, fluoriscerende lampen, half-geleiders, plastics, landbouwgiften en… tandpasta’s..

Hydro-fluoride-zuur is ook in staat om vlees tot op het bot weg te branden. Ogen te vernietigen en longen te verzengen, zodat slachtoffers in hun eigen lichaamsvocht verdrinken.’

Op het moment dat fluoride in het lichaam komt, begint het met het vernietigen van menselijke enzymen en dat gebeurt doordat dit hydro-fluoride-zuur de vorm van de enzymen verandert. In het menselijke lichaam zijn enzymen nodig om de hele bio-chemische huishouding te verzorgen, en duizenden verschillende enzymen zijn dan ook nodig om de verschillende, essentiële celreacties te begeleiden, die plaatsvinden in ons lichaam, elke seconde dat we leven.. Zonder deze enzymen, zouden we direct sterven.

De geschiedenis van Fluoride. Zo’n 50 jaar nádat overheden toestemming hadden gegeven om fluoride toe te voegen aan publieke watervoorraden, met het doel om het aantal tandaandoeningen bij kindertanden terug te dringen, kwamen vrijgegeven documenten in de openbaarheid, die een volkomen nieuw licht werpen op de oorspronkelijke, nog steeds uiterst controversiële beslissing in de publieke gezondheidszorg. Er kwam een uitermate verrassend verband aan het licht tussen fluoride en de opkomst van het nucleaire tijdperk.

Vandaag de dag is het grootste deel van het openbare drinkwater in de Westerse wereld gefluorideerd. Maar veel bevolkingsgroepen bevechten nog steeds dit soort overheidspraktijken, daarbij ernstige twijfel uitend aan de veiligheidsgaranties die overheden afgeven. Sinds de dagen van de Tweede Wereldoorlog, toen de Verenigde Staten erin slaagde de eerste atoombom te bouwen, hebben politieke leiders volgehouden dat lage doses fluoride veilig zijn voor mensen en goed tegen het voorkomen van cariës bij kinderen..

Dat veiligheidsoordeel zou nu heronderzocht dienen te worden, vooral in het licht van de honderden –eens geheime- Tweede Wereldoorlogsgeheimen, die in handen zijn gekomen van Joel Griffiths en Chris Bryson – waaronder vrijgegeven documenten van het ‘Manhattan Project’, de militaire groep die de eerste atoombom bouwde in de VS, destijds.

Met dit soort propaganda werd het Amerikaanse volk in angst gehouden. Steun aan -ongeacht welke vorm van- regeringsprogramma’s was vanzelfsprekend.

Fluoride bleek de chemische hoofdcomponent te zijn bij de productie van de atoombom, Aldus deze documenten. Enorme hoeveelheden fluoride, miljoenen tonnen, waren absoluut noodzakelijk voor de bomgeschikte productie van uranium en plutonium. Deze fluoride-noodzaak duurde voort tijdens de gehele Koude Oorlog, dus tientallen jaren. Hier was ineens de opkomst te vinden van een van de meest giftige chemicaliën die we kennen, fluoride werd de leidende chemische gezondheidsbedreiging in het atoomprogramma van de VS, zowel voor de mensen die er direct mee te maken hadden, alswel voor de woongemeenschappen die nabij de atoombom-productiefaciliteiten  werden gevestigd. Zo bevestigen de genoemde documenten!

Andere onthullingen uit deze documenten:

– Veel van het originele bewijs dat fluoride in lage doses veilig is voor mensen, werd geproduceerd door wetenschappers die zich ook beizg hielden met de ontwikkeling van het atoombomprogramma. Hen was in het geheim gevraagd om ‘bewijs te verzorgen dat in het geval van een juridische procedure tegen de staat, overlegd zou kunnen worden’.. Want de eerste juridische claims die uit het Amerikaanse atoombomprogramma voortkwamen, hadden niets te maken met straling of iets dergelijks, maar gingen over de schade die de fluoride had aangericht, alsdus deze documenten.

– Studies naar het effect van fluoride op het menselijke lichaam waren noodzakelijk. Hoe vreemd het ook mag klinken, maar de atoombomonderzoekers speelden een leidende rol in het ontwerp en de implementatie van één van de meest kostbare gezondheidsstudies die ooit in de VS zijn gehouden. Dit was een studie die werd uitgevoerd in Newburgh, New York, van 1945 tot 1956 en als onderwerp had de effecten van gefluorideerd drinkwater op de publieke gezondheid. Een een geheime operatie genaamd ‘Program F’, werden in het geheim bloedmonsters van de burgers van Newburgh verzameld EN geanalyseerd, met de ondersteuning van het personeel van de afdeling Gezondheidszorg van de overheid.

– De oorspronkelijke geheime versie van deze studie, – die weer door genoemde onderzoekers werd onderschept- werd gepubliceerd in 1948 door de wetenschappers die in dat ‘Program F’ zaten. Het onderzoek en de positieve resultaten op het gebied van tandbescherming, werden gepubliceerd in de ‘Journal of the American Dental Association’, maar de uiterst negatieve invloed van fluoride op het menselijk lichaam werd geconsureerd door de US Atomic Energy Commission (AEC), dat als het meest krachtige overheidsinstanties tijdens de Koude Oorlog werd beschouwd. De reden die deze commissie opgaf, voor het geheim houden van deze onderzoeksdata, was ‘Nationaal Belang’…!

– De veiligheidsonderzoeken naar fluoride op  het menselijk lichaam, werden uitgevoerd door de Universiteit van Rochester, de plaats waar ook een van de meest beruchte menselijke stralingsexperimenten tijdens de Koude Oorlog werd uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werden ziekenhuispatienten –zonder hun medeweten- geínjecteerd met giftige doses radioactief plutonium.. En de onderzoeken naar de effecten van fluoride werden onder dezelfde on-ethische omstandigheden uitgevoerd en ook daar voerde de ‘Nationale Veiligheid’ weer de hoofdtoon.

– Het belangenconflict van de Amerikaanse overheid, en háár motief om fluoride als ‘veilig’  te verklaren voor de volksgezondheid, komt nu pas, voor het eerst sinds de jaren 1950, duidelijk aan het licht voor het grote publiek in het uiterst furieuze debat inzake waterfluoridering. Maar ook bevolkingsonderzoekbureau’s en andere gezondheidsprofessionals, en journalisten, kijken voor het eerst naar deze uiterst verontrustende data.

– de vrijgegeven documenten zijn volledig in overeenstemming met de groeiende onrust onder wetenschappelijke onderzoekers, en een groeiend spervuur van vragen, over de effecten van fluoride op de gezondheid van mensen en het milieu.

– de blootstelling van de mens aan fluoride is explosief gestegen sinds de Tweede Wereldoorlog, niet alleen doordat het drinkwater op grote schaal is gefluorideerd, maar ook door de vervuiling van het milieu door fluoride-afval, met name door grote industrieën, als de alumium- en pesticide-industrie; zoals gezegd is fluor daarbij een essentiële industrieel-chemische component.

Deze ‘dental fluorosis’ is te herkennen aan witte vlekjes of pikkels op de tanden, met name op de voortanden, of zelfs donkere vlekjes of streepjes in de meer ernstige gevallen.

– the impact van deze overdoses fluoride, zijn letterlijk te zien in de lachen van de kinderen in de VS. Grote groepen jonge mensen, in sommige steden zelfs rond de 80%, hebben ‘dental fluorosis’, het eerste herkenbare teken van excessieve blootstelling van het lichaam aan fluoride. Cijfers afkomstig van de door het U.S. National Research Council. Deze ‘dental fluorosis’ is te herkennen aan witte vlekjes of pikkels op de tanden, met name op de voortanden, of zelfs donkere vlekjes of streepjes in de meer ernstige gevallen.

Het is niet algemeen bekend dat fluoride zich opstapelt in de botten. “De tanden zijn een teken van wat er in de botten gebeurt”, aldus Paul Connett, chemie-hoogleraar aan de St. Lawrence Universiteit in New York. In de afgelopen jaren hebben met name pediatrische botspecialisten de noodklok geluid rondom de sterke toename van stressfracturen onder jonge mensen. Connett en vele andere wetenschappers zijn bang dat fluoride, dat al sinds de jaren 1930 in verband wordt gebracht met botaantastingen, de oorzakelijke factor is.

De openbaar gemaakte documenten vragen om urgentie..! Want veel van de originele bewijzen dat lage doses fluoride veilig zouden zijn voor het beendergestel van kinderen, kwam van wetenschappers die met het atoombomprogramma bezig waren, aldus het onderzoek.

Op dit moment uitten met name de onderzoekers die deze gedeclassificeerde documenten hebben onderzocht hun grote bezorgdheid over het feit, dat overwegingen van ‘nationale veiligheid tijdens de Koude Oorlog’, een objectieve wetenschappelijke evaluatie van vitale volksgezondheidszaken, onmogelijk hebben gemaakt.

“De informatie is gewoon begraven geweest”, aldus concludeert Dr. Phyllis Mullenix, voormalig hoofd van de afdeling toxicology van het Forsyth Dental Center in Boston. Hij is op dit moment een van de grootste critici van fluorisering van het drinkwater. Volgens Mullenix en collega’s tonen uitgevoerde dierproeven haarfijn aan dat fluoride een zeer krachtig gif is, dat het centrale zenuwstelsel aantast.. Het is heel goed mogelijk dat zelfs uitermate lage doses fluoride in het lichaam het functioneren van het menselijk brein ernstig beïnvloeden. De resultaten én het onderzoek van Mullenix c.s. werd in 1995 reeds gepubliceerd in een gereputeerd peer-review wetenschappelijk tijdschrift.. En ook nieuw onderzoek vanuit China toont een overduidelijk correlatie aan tussen lage doses fluoride in het lichaam en een afnemend I.Q.

Fluoride maakt je ziek! Oostenrijkse onderzoekers hebben reeds in de jaren 1970 aangetoond dat een uiterst kleine hoeveelheid fluoride van 1 ppm (parts per million = deeltjes per miljoen) ernstige afwijkingen aan de enzymen kan toebrengen, die het menselijk DNA in het lichaam repareren. Als DNA niet meer gerepareert kan worden, veroudert een menselijk lichaam een stuk sneller.

Fluoride verouderd het lichaam, met name dus door de verstoring van deze DNA-reparatie-enzymen. Fluoride zorgt ervoor dat deze enzymen van vorm veranderen en wanneer dit gebeurt kan een enzym zijn werk niet goed doen. Dat resulteert in gebroken collageen, eczeem, weefselschade, verouderde huid, genetische beschadigingen, en onderdrukking van het immuunsysteem. En dan kan ongeacht welke ziekte die je noemt, toegang krijgen zich te manifesteren.

Alle lichaamssystemen zijn afhankelijk van enzymen en wanneer fluoride deze enzymen verandert, kan dat dus gevolgen hebben op het:

– immuun systeem – spijsverteringsysteem – ademhalingssysteem – bloed circulatie – nierfuncties – lever functies – hersenfuncties – schildklier functie

De aangetaste enzymen zijn eiwitten, maar door de fluoride-aantasting zijn het lichaamsvreemde eiwitten geworden..! En hiervan weten we dat het de oorzaak is van auto-immuunziekten, zoals lupus, reuma, astma en aderverkalking.

 

Fluoride en Osteoporose (botontkalking) Dr. Yiamouyiannis (voormalig wetenschappelijk directeur van de National Health Federation) haalde een studie aan uit 1995, waarin maar liefst 541.000 gevallen van botontkalking werden onderzocht. Uit dat onderzoek bleek –buiten enige twijfel- dat er een absolute connectie is tussen heupfracturen bij vrouwen boven 65 en de fluoridenniveaus in het lichaam. De studie was gepubliceerd in JAMA (Journal of American Medical Association) en verscheidene andere grote studies werden geciteerd, enorme hoeveelheden onderzoeksresultaten, die ALLEMAAL TOT DEZELFDE CONCLUSIE kwamen: Er is een niet te ontkennen correlatie tussen fluorisering en osteoperose (botontkalking) en heupfracturen bij ouderen..

Bot is levend weefsel De botopbouw in het menselijk lichaam is een uitgebalanceerd, uiterst gecompliceerd proces. Sinds de jaren 1930 is het al bekend dat fluoride dit proces ernstig kan aantasten.. Dr. Alesen, de voormalig president van de Californian Medical Association, legt duidelijk uit, wat fluoride met het proces van botvorming in het menselijk lichaam doet. Hij citeert een ruim dozijn internationale wetenschappelijke studies, die buiten enige twijfel aantonen, dat fluoride er de oorzaak van is, dat duizenden gevallen van osteoperose, botverdunning, fracturen, zg. ‘rubber botten’, bloedarmoede en Engelse ziekte optraden.

Fluoride is er ook de oorzaak van dat er een kalktekorten in het lichaam ontstaan Fluoride onttrekt calcium uit verbindingen, en veroorzaakt zo lage-kalk-niveaus in het bloed. Maar ook de opstapeling van calciumsteentjes en –kristallen in de gewrichten en in organen.

Maar waarom gaan we dan ook maar door met fluorisering?? In een woord? GELD!!

Fluoride is een giftig bijproduct bij de fabricageprocessen van door mensen gemaakte chemicaliën.  Giftig afval, de opkomst van het milieubureau in de VS, de EPA (Environmental Protection Agency) en de opkomst van het milieubewustzijn als politiek instrument om de illusie van veiligheid te wekken in de afgelopen decennia.

Miljoenen  tonnen uiterst giftig fluoride  worden elk jaar geproduceerd. Stel je de kosten eens voor om dit af te voeren en te verwerken, stel je de enorme bergen van fluorafval eens voor, die elk jaar om een oplossing schreeuwen. Dat loopt in de miljarden dollars..

Maar de lobbyisten van deze industrieën hebben ‘wetenschappelijk studies’ gepresenteerd, die betaald werden door diezelfde industrieën, en hebben gezorgd voor een continue stroom van mediapresentaties over de ‘gezondheidsvoordelen van fluoride’.. Zij hebben onvoorstelbaar lucratieve posities gecreëerd voor mensen in ‘de research’ en ‘het onderwijzen’ van deze voordelen binnen de medische conglomeraten en verenigingen, die dus vervolgens systematisch de gezondheid van een heel volk aan het ondermijnen zijn..!!

En wat zijn dáár dan de economische voordelen van..? Heel simpel: in plaats van geld te betalen om giftig afval af te voeren, ontvang je nu geld, omdat je fluoride verkoopt aan de waterbedrijven die in de VS en vele andere landen de watertoevoer moeten regelen.

In feite gebruiken ze dus de openbare watervoorziening als hun rioolpijp voor industrieel afval, en omdat er veel geld mee te verdienen is, is deze vicieuze cirkel al tientallen jaren aan de gang..!

En wat zeggen de werkelijke experts ervan?

“Als historici over deze periode in onze geschiedenis gaan schrijven, zal blijken dat fluorisering de grootste fout is geweest die de politiek ooit heeft gemaakt”

– Paul Connett, PhD, Biochemicus

“Water fluorisering is het enige en grootste geval van wetenschappelijke fraude in de historie van onze planeer, dat gepromoot wordt door de overheid, ondersteunt wordt door belastingbetalers, ondersteunt wordt door de ADA (American Dental Association) en de AMA. (American Medical Association)”

– David Kennedy, DDS President International Academy of Oral Medicine and Toxicology

“Sodium fluoride is een geregistreerd ratten- en kakkerlakkengif. Én het is een beschermde vervuiler sinds lange, lange tijd”

– William Hirzy, PhD President of the Union of Professional Employees of the EPA

“Sodium fluoride is een uiterst giftig chemicalische stof. Het treedt op als een enzymvergif, een uiterst radicaal gif en maakt calcium inactief in het lichaam. Het reageert op het groeiende tandemaille en op botten om een onherstelbare schade na te laten”.

– Granville Knight, MD president of the American Academy of Nutrition (Congressional Record, 31 July 56)

“Ik ben ontzet over het gebruik van water als een voertuig voor medicijnen. Fluoride is een gif dat ernstige schade berokkend, en serieuze effecten op de volksgezondheid zal nalaten op de lange termijn. De pogingen om water voor dit soort zaken te gebruiken is uiterst betreurenswaardig”.

– Charles Gordon Heyd, MD, president, AMA

“Geen enkele arts die bij zijn verstand is, zou een patiënt een gevulde fles met een gevaarlijk medicijn overhandigen, en hem of haar instrueren om er zoveel van te nemen als deze patiënt goed dunkt. En toch.. De volksgezondheidautoriteiten zijn betrokken bij een wijdverspreid propaganda programma dat de gemeenschap probeert over te halen, om preciés dát te doen..! Het doel van het toevoegen van fluoride aan drinkwater, is niet om ervoor te zorgen dat er drinkbaar en puur water wordt gelevend, maar het te besmetten met een uiterst gevaarlijk en giftig medicijn met het doel om een massa-medicatie voor de consument te verzorgen, zonder aandacht te besteden aan leeftijd of fysieke conditie.”

– L. Alesen, MD, president of the California Medical Association (Robotry, p14)

“Fluorisering is de grootste fraude ooit uitgevoerd, en het is uitgevoerd op méér mensen, dan er ooit een fraude op mensen is uitgeoefend..”

– Albert Schatz, PhD Nobel Laureate for discovering streptomycin quoted in Sutton’s Fluoridation:The Greatest Fraud

“Er zijn de afgelopen 30 jaar méér mensen overleden aan kanker die in verband kan worden gebracht met fluorisering, dan ALLE MILITAIRE DODEN IN DE HELE GESCHIEDENIS VAN DE VS.. “

– Dean Burk, PhD National Cancer Institute — Fluoridation:A Burning Controversy

“Fluorisering is het grootste geval van wetenschappelijk fraude in deze eeuw, zoniet van alle tijden.. “

– EPA scientist, Dr. Robert Carton (Downey, 2 May 99)

Wat voor water moet je dan drinken? Vandaag de dag is er genoeg fundamenteel bewustzijn over de gevaren van het drinken van leidingwater in gebieden waar fluorisering plaatsvindt. Er zijn goedkope koolstoffilters te koop in elke huishoudelijke winkel, die je eenvoudig kunt installeren op je kraan of kranen. Het is aannemelijk dat zulke filters het grootste deel van de chlorine zullen wegfilteren, althans voor de eerste tijd.

Maar om werkelijk een biologische resistente te hebben, die fluoride, zware metalen en andere verontreinigingen uit het drinkwater haalt, lijkt het zeer te overwegen een high-tech waterfilter te laten installeren. De kosten hiervan liggen op zo’n  € 150 tot € 250 en worden gemaakt in allerlei toepassingen, voor in de waterleiding of aan de kraan.

Elke fabricant claimt natuurlijk het beste filter te hebben, maar natuurlijk kunnen we, als we naar hun advertenties kijken, een aantal overeenkomsten destilleren. Als je begint bij de goede waterfilters, zie je dat ze meestal met de volgende stoffen afrekenen.

–  chloor –  THMs –  cryptosporidium and giardia lamblia cysts –  fluoride –  pesticides en giftige chemicaliën –  zware metalen. –  mineralen –  nitraten

Het is niet direct nodig een waterfilter aan te schaffen dat ook microben doodt. Meestal heeft het chloor in het drinkwater hier al voor gezorgd. Veel hightech filters zullen het fluoride en/of nitraten verwijderen, maar de ‘gezonde mineralen’ in het water laten.

Maar fluoride is natuurlijk absoluut een ‘must’ om te verwijderen. Vraag duidelijk óf het filter dat je koopt fluoride verwijdert, en zoja, welke percentage uit het water verwijdert wordt. Filters dienen ook regelmatig verwijderd te worden.

Door de enorme propaganda rondom het fluoriseren van water, realiseren de meeste mensen zich meestal niet, dat fluoride gewoon puur gif is. Ze denken er daarom vaak niet aan, als ze van plan zijn een waterfilter aan te schaffen..

Mineralen zijn een vaag gebied, vaak controversieel. Je hebt natuurlijk het hard water, zacht water-debat. Hard water bevat meer mineralen, die vaak beter zijn voor de botten en tanden, en vaak ook voor het hart. Dat lijkt zinnig maar elementale mineralen zijn stoffen die het minst worden opgenomen door filters. ‘Elementale’ betekent dat het afkomstig zou zijn van bronwater, en dus ook in gefilterd water. Behalve weer als je een omgekeerd osmose-filter hebt.

De meeste natuurartsen en holistische voedingsdeskundigen houden niet van gedistilleerd water voor het menselijk lichaam, omdat het naar hun mening de essentiële mineralen ontbeert, voor je botten en je tanden. Maar dat lijkt logisch, hoewel het waarschijnlijk niet veel verschil maakt of je één van beide watersoorten kiest, of een persoon moet natuurlijk ernstig ondervoed zijn..

Er zijn nog niet veel studies gedaan, waarbij gedistilleerd water met mineraalwater werd vergeleken, dus het is allemaal nog vrij theoretisch. Maar denken we aan de Hunzas, en hun 120-jarige leeftijdsverwachting, die vooral wordt veroorzaakt door het ijssmeltwater, vol mineralen, die zij van kindsaf drinken, dan lijkt de aanwezigheid van mineralen in drinkwater toch een waardevolle zaak.

De Bottom Line: Drink nooit uit de kraan als je niet zeker weet dat het water GEEN fluoride bevat of andere toevoegingen. Je proeft het vaak meteen, als je uit een gebied komt waar deze zaken niet worden uitgevoerd. Kijk naar effectieve filtersystemen, die vooral dus het fluoride weer uit het water kunnen filteren. Maar ook lood, arseen en andere specifieke vervuilers eruit kunnen halen. Het zal niet alleen je smaak verbeteren, maar vooral je algemene gezondheid.

The Fluoride Deception ‘The Fluoride Deception’ lees je als een detective.. Er is sprake van samenzweringen, doofpotten, menselijke slachtoffers, en gebroken carrières. De voornaamste verdachten in deze giftige thriller, zijn de opbergplaatsen van fluoride. De medeverdachten worden gespeeld door de industrie, de militaire- en de volksgezondheidsgemeenschappen. Aan het einde van het boek blijkt dat er niet ‘zonder enige twijfel’ een veroordeling kan komen van de verdachte chemicaliën.. We blijven achter met een overweldigende bewijslast dat er enorme machtsbelangen en hoge financiële beloningen mee gemoeid waren, en dat een eerlijke discussie over, en een open onderzoek naar fluoridenvergiftiging vroegtijdig werd afgeknepen.

Neem je tijd, kijk naar de onderstaande verfilming van dit boek.

X

 

 

Bron: Wanttoknow.nl

3 comments

 1. I use an already-established golf iron plow disk to
  keep our platform concerning grilling. Our SY4110BL, just like Smeg setting stove, has examined so as
  to continue perhaps 25 years through the marry of the the first
  thing is utilize. The kosher bakery owed with a
  specific Jew will ideally look at the unsafe effects of Challah and so will a human
  being preparing loaves of bread at your house. For those
  who are the sort of different subsequent the article is always
  tailor made for your needs. Much like the egg, unquestionably the
  bunny is a antique symbol of infertility also original life.

  Additionally a number of various kinds of shelf and
  then routine slots within the specifically together with all laboratory work range
  as well as other optionally available essential accessories that can
  be required to simplify all workflow including energy or perhaps even blow drying forms from a science lab.
  Mix fruit, tuna, rounds linked to olives and therefore spices.
  My chasteness to your filtered water protects that company
  without any harmful, together with the natural your lifetime
  does make her or his the meats especially if
  juicy, tasty, as well as a healthy and fit. Family members be
  studied to cook with appointments and also to imply to your baker that can
  put a physical product from the the oven. Several
  years ago, an attractive shed linda oral health however imbibing the latest Jack in
  the box cup of tea.

  Belongings collectively, you will want to make food due to non-meat eaters additionally non-vegetarians.

  First basic, organization that reddish colored toaster oven as well pink colored toaster, as it were .
  appearance, furnishings, contours plus color protection which you like.

 2. It’s going to be ending of mine day, except before ending I am reading this enormous post to improve my experience.

 3. Anything at all way of sewing machine you end up, it assists
  to help who oh-so-important an element of even each day; point in time coffee is appropriate, while continues to not a judgment the
  the real guy. The country of spain is included
  in wetlands, together with the monsoon rains, which specifically come
  from July, inundate the colourful fresh brown rice paddies from the
  world. Yeast thrives on of white sugar; you are going to fend
  off every bit of handsome, corn syrup, sugar, brown leafy suscrose,
  refined flour (in addition breads constructed with the white
  kind of flour), colorless brown rice juice. Look at lots of
  features need to surpass your amazing seek fine. Every marketed a variety of roasts also mixes into K-cups, even although not really each blends that they make.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *