Het onderdrukte vrouwelijke (moeder aarde)

moeder aarde
 Het vrouwelijke principe is in de Bijbel nauwelijks te vinden. We kennen  vooral de woorden: Vader, heer , zoon en god i.p.v. godin. Allemaal bewust on…der drukt door de (heer)sschapij van de kerk. Alle vrouwen zag de kerk in de middeleeuwen als nakomelingen van de “zondige Eva´´. Vrouwen kregen een onderschikte positie. Kwam je voor jezelf op als vrouw dan belande je als heks op de brandstapel. In de Bijbel kennen we het gebed dat gewijd is aan onze vader: Onze Vader Die in de Hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In het verborgen evangelie van de Esenen die niet in de Bijbel is , kennen we een gebed gewijd aan onze moeder:
Onze Moeder die in de Aarde zijt; Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw Wil geschiede, gelijk in U, also ook in ons. Gelijk Gij dagelijks Uw Engelen uitzendt, zend hen ook naar ons. Vergeef ons onze zonden, gelijk wij al onze zonden tegen U verzoenen. En leid ons niet naar ziekte, maar bevrijd ons van alle kwaad, want Uwer is de Aarde en het lichaam en gezondheid. Amen. Een duidelijke verwijzing naar onze moeder aarde waarvan haar natuur zorgt voor onze lichaam en gezondheid. Ik heb het evangelie van de Essenen bijna helemaal uit en het is de moeite waard om het te lezen. Er staat daar duidelijk in dat onze hemelse vader de zon is die voor het leven en bloei op deze planeet zorgt. De moeder wordt duidelijk omschreven als de aarde die ons voorziet van leven. Natuurlijk bestaat er ook een hemelse vader  waar het universum is uitgeschapen. Noem het de bron of god. Maar op astrologisch niveau is de vader onze zon Jezus. Lees het evangelië van de Essenen: http://apocrief.skynetblogs.be/archive/2009/02/15/55-vredesevangelie-der-essenen-volledig.html
Op astrologisch vlak is Maria Magdalena o.a. de aarde en haar minnaar Jezus de zon. Hun kinderen dat zijn wij en alles wat leeft. Zij creëren ons. De aarde door haar voedingsstoffen en de natuur. De zon door zijn stralen, die voor groei in de natuur zorgen.  Het symbool van de kelk is o.a. het symbool van de aarde. De kelk staat symbool voor het vrouwelijke en de baarmoeder met het vruchtwater. De aarde is de moeder en bezit water dat de schenker van het leven is. De kelk is de graal in de heilige graal verhaal. Het bloed van de graal is het water. Water is weer uit eindelijk afkomstig van sterrenstof. ( Dus van zonnen) Het bloed van Jezus. De zon bevrucht ieder jaar moeder aarde in de lente enoux. De bloei van moeder aarde komt dan tot leven. Wie mijn artikel over De Graal heeft gelezen weet dat Inanna ook Maria Magdalena is. Inanna is de oprichter van de Hiros Gammos ( seks ritueel)  In het Engels: The sacred marriage Rite. In de Christelijke  esoterie is Maria Magdalena de geheime bruid van Jezus en hebben hun beide de Hiros Gammos uitgevoerd. Als je het woord marriage ontleed: marria-ge, zit er Maria in. Maria de naam zelf is o.a. Een verwijzing naar de zee:
http://allenamen.nl/betekenis_voornamen/indexnew.html?letter=m Stella Maris betekend : Sterre der zee. Stella=  Sterre Maris= zee Meer weten over Stella Maris: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sterre_der_Zee Weet je ook meteen dat Maria Magdalena ook astrologisch Venus is. Net als Inanna. Meer weten over wat de kelk,de graal, hirosgamos  en wie Inanna is:
http://www.apreltsanwel.nl/religie/de-betekenis-van-de-graal/ Het gaat dus om water. Onze moeder aarde bevat zeeën van wateren. Zij schenkt ons, zij voed ons. We worden zelfs gebaard in vruchtwater. De Hiros Gamos werd tussen mannen en vrouwen in de oudheid uitgevoerd op 22 of 21 maart. Dus op de dag van de lente equinox. Voor hun begon dan het nieuwe jaar, wat ook officieel het nieuwe jaar is. In deze periode bevrucht de zon de aarde weer.  De hiros gamos tussen de aarde en de zon dus. In het Sumerisch werd dit nieuwe jaar ( Akitu)  genoemd. In het oude Assyrië vierden ze de Akitu op 1 april. April betekend bloei/leven, net als het Arameense woord Aprel.  In de lente begint de geboorte van het nieuwe leven van moeder aarde. Dus dit is de dubbele betekenis achter Aprel Tsanwel. Ongeveer negen maanden later ( in december), werden de kinderen geboren die zijn ontstaan door een hiros gamos ritueel. Deze werden dan zoon of dochter van god genoemd.
aarde 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *