Pistis Sophia

 Beste mensen, Ik ben nu op dit moment een verborgen geschrift aan het lezen genaamd de Pistis Sophia. … Sophia betekend wijsheid, en staat symbool voor de vrouwelijke wijsheid zoals  we Sophia kenen als de godin van de wijsheid. Pistis betekend in het Nederlands volksgeloof. De Pistis Sophia is dus een verborgen geschrift over  volksgeloof van vrouwelijke wijsheid. En de vrouwelijke wijsheid is juist onderdrukt  geweest in die duizenden jaren dat mannen aan de macht waren. En in religie zien we ook dat het vrouwelijke onderdrukt is. Hier heb ik een  stukje van internet dat uitleg geeft over wie de Sophia is, het is de wederhelft van de mannelijke god. Want de bron (god) waar yin en yang energieën uit bestaan is zowel mannelijk als vrouwelijk. Het mannelijke is de vernietigende kracht, en het vrouwelijke de gevende. Maar beide krachten zijn nodig  voor de schepping. Zonder dood kan het nieuwe niet plaats maken dus is er een vernietigende kracht nodig. Alleen is het nu zo dat in dit tijdperk en de voorgaande te veel vernietigende mannelijke kracht (heer)ste op deze planeet. In het evangelië van De Pistis Sophia lees je dat de Sophia wordt onderdrukt door Archonten (Anunaki van de mannelijke kant) Die het vrouwelijke onderdrukken. In de dertiende aeon  wat dertiende tijdperk betekend wordt de Sophia bevrijd door de verlossing van Christus. Christus moet je opvatten als dat ieder zich naar binnen keert en zijn licht kant opzoekt. Hierdoor komt het vrouwelijke gevende (de Sophia) weer naar boven. De dertiende tijdperk is het watervrouwen tijdperk waar we nu inzitten. Dertien is het getal van de transformatie en het getal van het vrouwelijke, in dit tijdperk maken we de transformatie mee van het ego naar onze ziel. Velen zijn er nog niet, maar er is verandering merkbaar anders houden we  ons nu niet zo bezig met spiritualiteit. In het evangelië lees je dat Sophia smeekt tot god om verlossing te krijgen. Ze doet daar dertien gebeden. Deze gebeden moet je niet letterlijk zien als een vrouw die letterlijk bid tot god om verlossing te krijgen. Maar meer symbolisch als het vrouwelijk bewustzijn die erom smeekt in alle dertien tijdperken dat men zich weer tot hun zelf keert.

De godin van de wijsheid vind je in vele culturen terug in verschillende vormen: Athena bij de Grieken als godin van de wijsheid en de krijgskunst, Minerva als de Romeinse godin van wijsheid en oorlog, Tara, de boeddhistische godin van mededogen die de wijsheid van de onthechting onderwijst, en Inanna, een oude Sumerische godin. Sophia, wier naam in het Grieks ‘wijsheid’ betekent, is verbonden met de verschillende incarnaties van de goddelijke vrouwelijke kennis en met al de godinnen hierboven.

FacebookGoogle+Dinner Party

diner

Sophia wordt in de Dinner Party als een bloem weergegeven, waarvan echo’s weerklinken in zowel het bord als de tafellegger. Volgens Chicago  stelt Sophia’s aanwezigheid aan tafel het verval van de vrouwelijke religieuze macht voor. Tevens stelt het haar historische maatschappelijke transformatie voor van godin van de wijsheid en de vrouwelijke kracht in een zuiver spiritueel beeld dat een secundaire rol speelt ten opzichte van de mannelijke figuren in het christendom (Chicago, Embroidering Our Heritage, 51). Vroeger werd Sophia vereerd als de vrouwelijke kant van God en als een creatieve kracht in het universum, maar zoals zovele andere godinnen ging haar originele identiteit teloor of ging op in andere religieuze tradities.
In de tafelaankleding herken je de afbeelding van een van de voorstellingen van de godin van de wijsheid en haar transformatie in de volkscultuur doorheen de geschiedenis. In vergelijking met de verschillende kleuren van de bloemblaadjes getuigt de witte kern van de bloem op Sophia’s bord van een stabiele factor. Het stelt de originele aard van de godin van de wijsheid voor en haar creatieve kracht in het universum. Het middelpunt van de bloem stelt wellicht ook het Pleroma voor, de spirituele wereld van het gnosticisme dat de totale macht van God symboliseert, vanwaaruit Sophia voortgekomen is.

Op de legger vervaagt de kleur van de blaadjes van de kant naar het centrum toe, wat het verminderen van de vrouwelijke kracht binnen de evolutie van het christendom aantoont.
Het zijden gaas dat de bloemblaadjes versluiert is bedoeld om de stof eronder bleek te doen uitkomen, hiermee suggererend hoe het leven de vrouwen heeft verzwakt sinds de val van de godin in de vollkscultuur (Chicago,The Dinner Party, 38). Het gaas is de huwelijkssluier van Karen Valentine, een van de vrouwen die aan The Dinner Party heeft meegewerkt. De huwelijkssluier is een symbolische verwijzing naar het huwelijk en een van de interpretaties van zijn aanwezigheid houdt in dat het huwelijk een instituut is dat kan beschouwd worden als een van de oorzaken van de verzwakking van de macht van de vrouw binnen de samenleving.
 logo Aprel Tsanwel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *